Regjeringen avviser Ap, Sp og SVs krav om å utsette behandlingen av EUs fjerde jernbanepakke, skriver Aftenposten.

Arbeiderpartiet, Sp og SV har via Stortingets europautvalg bedt regjeringen utsette å behandle EUs fjerde jernbanepakke i fredagens møte i EØS-komiteen, til det nye Stortinget har tiltrådt.

De tre partiene, som fikk flertall i valget, er alle mot å gjøre de siste jernbanereglene fra EU til norsk lov – og stemte imot dette i Stortinget. Men det var i juni, og da stemte Stortinget for.

Regjeringen vil ikke ta hensyn til ønsket

Utenriksminister Ine Søreide (H) har i et brev til de tre partiene gjort det klart at regjeringen ikke vil ta hensyn til deres ønske om å utsette behandlingen av EUs fjerde jernbanepakke, skriver Aftenposten.

Hun viser blant annet til at EØS-avtalen pålegger EØS-komiteen å behandle saken så snart som mulig etter at EU har endret sitt regelverk.

Tore Myhre, direktør for internasjonal avdeling i NHO, sier de forventer at regjeringen gjennomfører Stortingets beslutning om jernbanepakken. Han er sterkt bekymret for konsekvensene hvis jernbanepakken blir satt på vent på grunn av valget.

Eventuell reversering vil bryte med all sedvane

Myhre er spesielt bekymret for hva som vil skje hvis en ny regjering reverserer et eventuelt vedtak i EØS-komiteen. Det vil bryte med all sedvane, advarer NHO-toppen.

– Det vil være oppsiktsvekkende om den nye regjeringens første handling ville være å utløse en konflikt med EU om EØS-avtalen på et så sentralt område som samferdsel. Dette vil sende helt feil signaler til våre naboer og være et fullstendig brudd med norske interesser, sier han.

EUs fjerde jernbanepakke er en jernbanereform som ble vedtatt i EU i 2016. Et kjerneelement i reformen er at persontogtilbudet som hovedregel skal konkurranseutsettes. Saken er også spesiell fordi EUs fjerde jernbanepakke gir EUs jernbanebyrå ERA myndighet til å fatte beslutninger direkte mot aktører i Norge. Samtidig blir EU-domstolen klageorgan.

 

Kjøp Asle Tojes siste bok her! 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.