Sveriges statsminister Stefan Löfven og hans regjering vil legge til rette for at flere innvandrere får oppholdstillatelse i Sverige. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Den svenske regjeringen slapp fredag en migrasjonspolitisk bombe. Löfvens regjering ønsker å senke kravene til oppholdstillatelse i landet, blant annet gjennom å fjerne kravet om permanent oppholdstillatelse for personer som henter samboer eller ektefelle fra utlandet.

I et utfyllende notat til det tidligere migrasjonspolitiske forslaget legger Stefan Löfvens regjering til en serie forslag som forventes å øke asylinnvandringen og gi afghanere på videregående skole økt sannsynlighet for å få permanent oppholdstillatelse.

Regjering vil blant annet at det skal gis oppholdstillatelse til innvandrere som er samboere og som kan sannsynliggjøre at han eller hun blir samboer eller gifter seg med noen som har midlertidig oppholdstillatelse i Sverige. I dag kreves det at personen i Sverige har permanent oppholdstillatelse.

I promemorian lämnas kompletterande förslag i förhållande till Migrationskommitténs betänkande. En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Syftet med förslagen är att den nya ordningen med tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel ska vara långsiktigt hållbar och inte leda till orimliga konsekvenser i enskilda fall, heter det innledningsvis i notatet.

Förslagen innebär en möjlighet till uppehållstillstånd på grund av anknytning i vissa fall för en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om förhållandet har etablerats redan i hemlandet. Det föreslås vidare en justerad tidpunkt för beräkningen av tre- månadersfristen när det gäller undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring för kvotflyktingar. Det föreslås också ändringar i den föreslagna bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter, så att barn och vissa vuxna ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.

Förslagen föreslås träda i kraft den 20 juli 2021.

Migrasjonskomiteen ønsker at det skal finnes mulighet til å gi oppholdstillatelse til barn og voksne ved spesielt smertefulle omstendigheter. I notatet heter det at familiebånd, studier og tilpasning må tas i betraktning når de avgjør om en innvandrer uten asylgrunnlag skal få oppholdstillatelse på bakgrunn av «spesielt smertefulle grunner».

En annan stor förändring som visar att ord har betydelse är frågan om ”synnerligen” och ”särskilt”.

Regeringen Löfven vill nu bredda det med ordet ”särskilt” ömmande. Vilket innebär att fler kommer att kunna omfattas, skriver Nyheter i dag.

Forslagene får flere svenske politikere til å reagere.

– Regeringens linje är tydlig: fler asylsökande skall komma till Sverige, och mer pengar skall ösas över en fortsatt massinvandring. Vi trodde det var illa nog med Migrationskommitténs kompromissförslag, men det dög uppenbarligen inte för regeringen. Nu vill de förstöra ännu mer genom att ta Sverige tillbaka till den närmast katastrofartade situation som rådde 2015, sier Jonas Andersson (SD), parlamentsmedlem for Sverigedemokraterna og representant for migrasjonskomiteen, i en pressemelding.

– Det finns verkligen ingen skam kvar i kroppen hos Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ingen gräns som de inte är villiga att gå över. Nu måste alla goda, ansvarstagande krafter förenas för att säkerställa att dessa vansinniga förslag inte går igenom.

Moderaternas migrationspolitiske talesperson Maria Malmer Stenergard beskylder regjeringen for å forsømme sin lojalitet overfor velgerne:

«Ännu ett haveri smygs ut från regeringskansliet. Det är uppenbart att Socialdemokraterna redan har glömt 2015. Och vad de lovade väljarna.»

Notatet er sendt på høring med frist 10. januar. Høringsinstansen inkluderer Foreningen for uledsagede mindreårige, National Council of Refugee Groups (FARR), Redd Barna, den svenske barnelegeforeningen, Sveriges kirke og det svenske Røde Kors.

 

Kjøp Klanen her!

Kjøp boken fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.