Politiutrykninger er et stadig vanligere innslag på svenske skoler. Illustrasjonsfoto.   

Svenske skoler er arena for økende vold. Ikke bare rammes elever, også lærere er ofre. I Göteborg går det knapt en dag uten at lærere utsettes for vold. Skolen er blitt en farlig arbeidsplass for lærere, og elevenes læringsmiljø er i ferd med å pulveriseres.

Den voksende volden i skolene har i senere tid vært et tema i Sverige, i byer over hele landet.   Samnytt ga nylig en alarmerende situasjonsrapport fra den sterkt innvandrerpregede byen Borås:

«I Borås upplever både lärare och rektorer att våld och hot på kommunens grundskolor ökar och det beskrivs som ett av de största arbetsmiljöproblemen», skrev Samnytt om tilstandene i Borås-skolene.

En fortvilet lærer fortalte hvordan han opplever det hele:

«SO-läraren Karl Hallerup på Daltorpskolan har arbetat som lärare i 14 år och är engagerad i Lärarförbundet där medlemmar vittnar om våld och hot under arbetstid.

– Det här direkta våldet kan sluta väldigt illa. Vi har haft stenkastning och det har varit sådana fall där det skulle kunna gå väldigt mycket värre än vad det faktiskt gjort. Det är jätteallvarligt», säger han till SVT Nyheter.

Ifølge avisen bærer nå mange av lærerne overfallsalarm på jobb.

I den større byen Göteborg er problemene enda mer graverende, og Samnytt setter søkelyset på forholdene også der. Det ropes rett og slett om hjelp fra skolene:

«Efter att våldsamheterna på Borås skolor, där flera rektorer bär överfallslarm, uppmärksammats kommer nu uppgifter från Göteborg där man har samma problematik. Situationen är så pass allvarlig att man nu vädjar om hjälp.»

Dette er ikke kun et problem som oppstår blant de eldste elevene. Den økende vold og uro lærerne står midt oppi, gjør seg gjeldende helt ned i de aller yngste klassene:

«Andrea Meiling, ordförande för Lärarförbundet i Göteborg, känner igen bilden som även präglar lärarnas vardag i Göteborgsområdet – i vissa fall även i förskoleklasser.»

Lærere forteller at man utsettes for både slag, biting og kloring, ofte på daglig basis:

«– Vi har våldsproblematik i särskilda undervisningsgrupper där lärare blir slagna i princip varje dag, men inte gör några anmälningar. Där har det blivit mer eller mindre normalt att ha bit- och klösmärken, eller vad det nu kan vara. Det måste vi jobba med inom grundskoleförvaltningen», säger hon till Göteborgs-Posten.

Når ber lærerne om hjelp, og håper på tiltak som kan gjøre hverdagen på jobb tryggere.

«Lärarförbundet efterlyser bredare samarbeten för att få bukt med problematiken och man har tillsammans med Lärarnas riksförbund lämnat in ett så kallat 6:6-ärende till Arbetsmiljöverket där man begär åtgärder.»

Mange vil trolig mene at den voldsutviklingen som skjer i skolene, er et symptom på grunnleggende samfunnsproblemer i Sverige som neppe lar seg løse med tiltak fra noen arbeidsmiljøinstans.

Svenske imamer. Kjøp Islamismen i Sverige her!

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.