En nyinnført dialog-metodikk, såkalt lavaffektiv tilnærming, for å håndtere voldelige elever har vist seg å slå helt feil i Sverige, og lærernes fagforening krever nå at metoden stanses umiddelbart.

Elever som tar stryptag, sparkar lärare och hotar att skjuta personal. Lärarnas riksförbund kopplar en kraftig ökning av hot och våld på Hjulsta grundskola med att man börjat med metoden lågaffektivt bemötande när elever missköter sig. Facket kräver nu att metoden stoppas.

Ved den innvandrerdominerte Hjulsta Grundskola har antallet voldepisoder gått rett til værs etter at lærerne fikk beskjed om å avstå fra å konfrontere elever med upassende oppførsel.

Innføring av ny metode har ført til 50 voldepisoder mot lærere det siste halvåret – bare på Hjulsta skole!

– Det handlar det om 50 incidenter som inträffat under det senaste halvåret. Allt ifrån mordhot till vandalisering, säger Irene Ziverts, Lärarnas Riksförbunds Huvudskyddsombud i Stockholm stad.

Metoden har bestått i at lærerne skal møte de voldelige elevene med ro, gå fra stedet og ringe deres mentor og foreldre om de ikke bedrer seg. Dette kan ta flere uker. Rektor ved Hjulsta skole, Heléne Hodges, avviser kritikken og kobler ikke den økende volden med den nye metoden.

– Det er ekstremt komplekst. Det er ingen enkle forklaringer på hvorfor det har vært flere hendelser enn før. Det går på enkeltpersoner, det går på elever og det går på sammenheng, hevder hun.

Vi kan hjelpe den hjelpeløse rektoren med sammenhengen. Det er slettes ikke komplekst. Sverige har importert tusenvis av mennesker med en annen kultur som ofte har voldelige løsninger. Dette læres hjemme og kan derfor ikke avlæres på skolen. De ser lærernes unnvikende oppførsel som et svakhetstegn og går derfor enda lenger i utagerende oppførsel. Det vanskelige i dette er at konfliktskye dialogorienterte mennesker uten realitetssans ansettes i lederstillinger hvor de ikke lenger er egnet.

Arbetarskydd.se     SVD    Sveriges Radio   Mitti    Lavaffektiv tilnærming

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂