En elev har fått innvilget en rekordstor erstatning for ikke å bli kalt «hen». Diskrimineringsombudsmannen (DO) opplyser at læreren har trakassert eleven, og skolen blir nå bedt om å betale.

Ved skolestart krevde foreldrene at den sju år gamle eleven ved Solviksskolan utenfor Järna skulle tiltales med pronomenet «hen». De hevdet at barnet definerte seg selv som «ikke-binær».

Men lærer Selma Gamaleldin nektet. Hun mente at hennes motstand mot å bruke begrepet «hen» var basert dels på hennes kristne tro og dels på hennes overbevisning om at det er forvirrende for barn at voksenverdenen signaliserer at barnet verken er gutt eller jente. I stedet for å si «hen» tilbød læreren å bruke elevens fornavn.

I februar 2021 ble læreren sparket fra stillingen ved Solviksskolan. Skolesjef Peter Friemann sa da at det ikke var et alternativ å bruke elevens navn, da det ville utgjøre en form for særbehandling sammenlignet med hvordan andre elever ble behandlet. Oppsigelsen ble begrunnet med at læreren ble ansett for å ha diskriminert eleven.

Mistet jobben for ikke å kalle elev «hen», nå står læreren fram

Selma Gamaleldin valgte, da avskjeden ble lagt merke til av media, å gå offentlig ut med sin versjon av hendelsene på Solviksskolan. Gamaleldin hevdet blant annet at kravet om å kalle eleven «hen» aldri kom fra eleven selv, men fra foreldrene.

– Det var en förälder som drev på ganska hårt. Jag förklarade för styrelsen att jag kunde kompromissa och säga barnets namn i stället för ett pronomen, men eftersom föräldern inte gick med på det så gick inte heller styrelsen med på det, sier Selma Gamaleldin till Världen idag.

At læreren mistet jobben, var ikke nok. Elevens foreldre leverte en anmeldelse om diskriminering til Skolinspektionen, og torsdag kom avgjørelsen fra Diskrimineringsombudsmannen. Ved å bli kalt feil pronomen i et helt semester har studenten blitt utsatt for diskriminering og trakassering, melder DO i en pressemelding. Skolen oppfordres derfor til å betale 150.000 svenske kroner til eleven. Til sammenligning kan det nevnes at normalerstatningen i Sverige etter å ha vært utsatt for fysisk mishandling er 5000 kroner.

– Att en lärare, mot en elevs uttryckliga vilja, medvetet låter bli att använda det pronomen som eleven identifierar sig med är en allvarlig form av trakasserier och något som en rektor omgående måste se till upphör. I skolan ska alla elever känna sig trygga och respekterade och inte behöva utsättas för diskriminering. Det är särskilt viktigt att lärare gestaltar och förmedlar denna värdegrund, sier DO:s prosessleder Isabelle Arsova i pressemeldingen.

Læreren angrer ikke på handlingene sine. Gamaleldin mener det er lærernes ansvar ikke å forvirre barna angående identiteten deres, og advarer om at det som har skjedd med henne, risikerer å skje med flere lærere i fremtiden.

– Jag vill att alla ska vakna upp och förstå vad det är som händer. Det handlar om våra barn. Finns inte lärarna där och kämpar för barnen, så kommer barnen att gå under i det här, sier Selma Gamaleldin i et intervju gjort i august.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.