«I særlig grad har man merket seg justisministerens tilfredshet over å kunne herske over innbyggernes hverdag», skriver innsenderen. Her ser vi justis- og beredskapsminister Monica Mæland orientere om koronasituasjonen. Foto: Jil Yngland / NTB scanpix

Ti dagers karantene til koronasmittede, deres familiemedlemmer og nærstående er sikkert fornuftig og nødvendig. Men hva med reisekarantene?

Norge har farget Europa i gule og røde land. Millimeternivå av koronasmitte avgjør fargen. Det som helt synes å glemmes, er at fargeleggingen avgjør svært mange menneskers daglige skjebner og kontaktmulighet mellom landene! Små ulikheter i smittenivå landene imellom avgjør følgelig reise- og kontaktmulighet mellom europeiske folk.

vilkårlig og på svært små marginer avgjør våre byråkrater, ministre og noen få selvhevdende medisinere det norske og europeiske folks hverdag og menneskelige relasjoner.

Eksempelvis dør mennesker i et land uten at familie i et annet land kan besøke og ta farvel. Det samme gjelder på norske sykehjem.

Til norske relevante myndigheter: Ikke forsøk å si, som dere har forsøkt flere ganger, at rødfargen ikke er et reiseforbud! Konsekvensen av deres latterlige fargelegging innebærer nettopp dette!

Varierende smittegrad i de ulike landene berettiger selvsagt ikke en slik ekstremt firkantet løsning som dere praktiserer! I neste omgang kan situasjonen være motsatt, og andre land farger Norge rødt. Dette vil selvsagt være like latterlig, vilkårlig og midlertidig.

Smittenivå av virus er selvsagt ikke en statisk størrelse. Tvert i mot er nivåene konstant varierende! Også derfor er fargeleggingen latterlig.

I snart et halvt år har vi nå sett våre politikere og fagpersoner avholde ukentlige pressekonferanser. På disse har politikerne og «ekspertene» med største selvopphøyet stolthet og skråsikkerhet stått frem som noe nær faglige guder. I særlig grad har man merket seg justisministerens tilfredshet over å kunne herske over innbyggernes hverdag. Så banal og vilkårlig er følgelig vår hverdag, selv i et opplyst land som Norge!

Det bør ikke være så lett å styre og begrense menneskenes reisebehov og rett til kontakt, verken innenlandsk eller mellom landene.

Den lette og selvfølgelige måten dette gjøres på i disse dager er virkelig betenkelig, mildt sagt. Det er også absolutt grunn til å trekke legitimiteten i tvil. 99 av 100 hjemkomne nordmenn fra utlandet er ganske sikkert friske. Disse settes altså i husarrest. Dette er neppe grunnleggende legitimt og ganske utrolig i 2020!

Politikere og andre: Slutt å leke med vår hverdag på denne banale måten. Innse at virusforekomst ikke lar seg fargelegge! Det er kun to faktorer som kan påvirke koronavirusets utbredelse, vår egen oppførsel og fremtidig vaksine.

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Les også

-
-
-
-
-
-