Venezia tok lørdag for første gang i bruk flomvernsystemet MOSE for å beskytte byen mot springflo, etter at det kjempemessige systemet av porter som ved behov skal stenge flomvannet fra Adriaterhavet ute fra lagunen der byen ligger, gjennomgikk en vellykket test den 10. juli.

Dermed ble det mulig å spasere tørrskodd på Markusplassen, som jevnlig har vært oversvømt på grunn av springflo.

Etter mer enn ti år nærmer det seg altså et punktum for et stykke ingeniørkunst som skal beskytte den unike italienske byen mot naturkreftene.

Prosjektnavnet MOSE, en forkortelse for «MOdulo Sperimentale Elettromeccanico» (eksperimentell elektromekanisk modul), har dobbel bunn i og med at Mosé er det italienske navnet på Moses, som i henhold til 2. Mosebok skilte vannet i Rødehavet etter israelittene ble befridd fra egyptisk fangenskap.

Foto: Manuel Silvestri / Reuters / NTB.