Flere politifolk med innvandrerbakgrunn har blitt presset til å utføre tjenester for kriminelle klaner, fastslår svensk politirapport.

Svenske Fria Tider omtaler i dag den hemmelige politirapporten «Släktbaserade kriminella nätverk i Sverige».

Politifolkene blir utsatt for press fra kriminelle med samme etniske bakgrunn som dem selv. Fra rapporten:

«Poliser som tillhör samma etniska grupp som ett släktbaserat nätverk har vid tillfällen hamnat i en problematisk situation. I Södertälje har poliser med anledning av sitt etniska ursprung besökt samma kyrka eller varit medlemmar i samma förening som medlemmar i Södertäljenätverket.»

Det har vært vanskelig for politifolkene å nekte når de har blitt bedt om å utføre tjenester, ifølge rapporten:

«De kriminella aktörerna har vid tillfälle tagit kontakt med poliserna och bett dem att utföra tjänster åt nätverket, vilket poliserna har haft svårt att neka p.g.a. sin ursprungskultur. I Göteborg valde en polisanställd att söka en annan anställningsort då hans familj ansåg att konsekvenserna, med anledning av deras etniska tillhörighet, skulle bli allvarliga för honom och resten av familjen om han arbetade i lokalpolisområde nordost.»

Opplysningene om samrøre mellom politiet og klanene kom frem i intervjuer Nationella operativa avdelningen (tidligere Rikskriminalen) gjennomførte med politiansatte mellom november 2018 og juni 2019.

Kjøp boken fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.