Foto: Katarzyna Bialasiewicz

Etter at avtroppende politisjef Mats Löfving avslørte at 40 klaner – førti – har kommet til Sverige og etablert seg, utelukkende for å drive kriminalitet, tar Aftonbladet historien et skritt videre: Klanene har infiltrert offentlige etater som svenske Nav og sågar etniske kirker for å kunne spille på systemet innenfra.

Polisen hävdar att kriminella klaner använder sig av infiltratörer för att stärka sina maktpositioner. Det kan röra sig om personer som arbetar på myndigheter som Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Det kan också vara tjänstemän i kommunen där familjen bor, enligt polisens underrättelserapport som Aftonbladet tagit del av.

At Aftonbladet tar et slikt skritt, er betydningsfullt. Når man først har gått gjennom erkjennelsens porter, er det vanskelig å snu.

Det er kommet frem at klanene kommer til Sverige med handikappede slektninger. Det kvalifiserer til støttekontakt. Hvis man får ansatt en slektning, er det vinn-vinn. Da får begge parter penger.

For å utvirke at søknad om støttekontakt går igjennom, hjelper det å ha en slektning på innsiden. Det har klannettverket i Södertälje.

Till exempel har en infiltratör på Arbetsförmedlingen bifallit ansökan från kriminella företagare i Södertäljenätverket att få bidrag för att anställa släktingar. På så vis har nätverket kunnat få mer bidrag och stöd, enligt rapporten.

Klanene i Södertälje er hovedsakelig kristne assyrere.

Ett annat exempel på en infiltratör var en handläggare på Södertälje kommun som mot ersättning hjälpte nätverket med bygglov.

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) bekräftar att det funnits en sådan infiltratör. Det har också funnits misstankar om andra, men det har inte gått att bevisa.

I Norge har vi hatt lignende historier i Drammen. Klantilhørighet trumfer all annen lojalitet. Er et klanmedlem først på innsiden, følger korrupsjonen etter. Men det virker som om sosialdemokratiske stater ikke en gang er klar over faren.

Byggetillatelser er mye verdt, og det gjelder å ha de rette kontakter. Men dette er «kontakter» på et annet nivå.

Ikke overraskende sier politiet at spilleklubber er et sted hvor korrupsjonen trives. Når man så hører at tjenestemenn i kommunene frekventerer stedene, er det bare å legge sammen 2+2.

Enligt rapporten besöker även tjänstemän som arbetar på kommunen nätverkets spelklubbar.

En kirke er et nyttig instrument. Når det nevnes «kirke» i forbindelse med Södertälje, er det selvsagt en assyrisk kirke.

En annan plats där det knyts kontakter är en kyrka i Södertälje. Enligt polisens underrättelserapport har kyrkan kontrollerats av Södertäljenätverket under en lång tid. Genom kyrkan bedriver nätverket illegal låneverksamhet och penningtvätt, enligt rapporten. Dess föreningar ska också ha använts för välfärdsbrottslighet, brott som går ut på att lura till sig pengar från det allmänna.

Talsmenn for den aktuelle kirken agererer fornærmet og benekter alt.

Aftonbladet har en avslørende detalj: Også politimenn som tilhører menigheten blir bedt om å utføre tjenester og har vanskelig for å nekte.

Medlemmarna har bett poliserna att utföra tjänster – vilket poliserna haft svårt att neka eftersom de tillhör samma kultur, står det i materialet.

Her rører Aftonbladet ved et mye større problem: At medlemmenes lojalitet til klanen er større enn lojaliteten til den svenske staten eller det svenske samfunnet. Det betyr en stor hindring for integrering. Hvis noen lar seg «integrere» for å drive skadeverk, er det ikke inntegrering, men oppløsning.

 

 

Polisen: Så infiltrerar klanernas mullvadar samhället

Sverige i endring. Kjøp Islamismen i Sverige her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.