Sandra Bruflot på talerstolen under Høyres landsmøte i fjor. Foto: Vidar Ruud / NTB

Unge Høyres leder Sandra Bruflot vil ikke svare på spørsmål etter å ha anklaget Document for å være «en side som sprer hat mot folk som tør å ytre seg, og som sprer hat mot minoriteter».

Bruflot vil heller ikke begrunne hvorfor hun omtalte en artikkel i Document som en «drittartikkel», og heller ikke at hun koblet artikkelen til «dødstrusler og hets» som Unge-Høyre-medlemmet Arina Amir skal ha mottatt.

Vi har også spurt Bruflot om den aktuelle artikkelen er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg. Spørsmålet er ikke besvart.

Fra talerstolen på Høyres landsmøte oppfordret Sandra Bruflot til boikott av Document forrige fredag. Hun ba partiets medlemmer om å la være å «spre saker» fra Document, fordi de da «er med på legitimere en side som sprer hat».

De siste dagene har både Norsk Presseforbund og kulturminister Abid Raja kritisert Bruflots boikott-oppfordring.

Påfølgende mandag sendte Document Bruflot åtte spørsmål. Fredag, etter å ha purret hver dag, fikk vi svar – på ett av dem.

Spørsmålet gjaldt om innlegg skrevet av medlemmer av Unge Høyre bør være skjermet for kritikk. Bakgrunnen var at teksten Bruflot kalte en drittartikkel, innholdt kritikk av et innlegg Arina Amir hadde skrevet. Kritikken kom i Kent Andersens artikkel Unge Høyres Arina Amir forstår ikke islam. Dét gjør vi vantro.

– Jeg mener ikke at hverken ungdomspolitikere eller document.no skal være skjermet for kritikk, svarer Bruflot.

Åtte spørsmål til Bruflot

Dette var våre spørsmål til Unge Høyre-leder Bruflot:

  1. Fra talerstolen på Høyres landsmøte omtalte du en av Documents artikler som en «drittartikkel», kan du utdype hva du mener som var «dritt»?
  2. Du sier at Arina Amir har «mottatt dødstrusler og hets», og i neste setning at «hun har fått sin egen drittartikkel laget mot seg på document.no». Kan du belegge at Documents artikkel var den direkte årsaken til truslene og hetsen?
  3. Bør innlegg skrevet av medlemmer av Unge Høyre være skjermet for kritikk?
  4. Er det i tråd med demokratiske prinsipper å oppfordre til boikott av medier?
  5. Har det skjedd før at ledelsen i Høyre eller Unge Høyre har prøvd å styre medlemmenes mediebruk?
  6. Hvor ofte leser du artikler fra Document?
  7. Kan du dokumentere at Document er «en side som sprer hat mot folk som tør å ytre seg, og som sprer hat mot minoriteter»?
  8. Har du, eller andre i ditt parti, klaget Andersens artikkel inn for PFU?

Svarer ikke på spørsmålene

Bruflot velger å se bort fra at spørsmålene er klart definerte og nummererte, og svarer isteden på spørsmålene samlet:

Jeg er ikke for noen generell boikott av Document eller andre. Dette var en oppfordring til voksne folk i landsmøtesalen om å ikke dele enkeltsaker de var enige i, uten at de da også tenkte over at de legitimerte andre saker som omhandlet helt andre ting, for eksempel artikkelen der et medlem hos oss blir omtalt. Om de tar oppfordringen eller ikke får være helt opp til dem selv. Hadde jeg boikottet Document hadde jeg for øvrig ikke svart dere på spørsmålene deres til meg.

Hva som er en «drittartikkel» og hva jeg mener bidrar til å spre hat er subjektive meninger. Jeg er like mye for min rett til å ytre de meningene som jeg er for deres rett til å ytre deres meninger, og jeg mener ikke at hverken ungdomspolitikere eller document.no skal være skjermet for kritikk.

Dette er ikke ment som noe sitat, men jeg har for øvrig aldri sagt noe om hvorvidt artikkelen på Document var årsaken til hetsen mot Arina eller ikke. Jeg sa det heller ikke i den rekkefølgen eller konteksten du skriver i punkt 2.

Nytt forsøk

Siden Unge Høyres leder valgte å overse nesten samtlige spørsmål, prøvde vi en gang til. Disse spørsmålene fikk Bruflot fredag:

Jeg oppfattet det slik at det var håp om å få svar, siden du spesifikt nevnte at man ikke burde «spre saker», men ikke sa at Høyres medlemmer ikke burde svare på henvendelser fra Documents redaksjon.

Du har faktisk spredd grove anklager mot Document, og jeg registrerer at du ikke kan eller vil dokumentere dine påstander. Det gjelder begrepet «drittartikkel», men også at Document er «en side som sprer hat mot folk som tør å ytre seg, og som sprer hat mot minoriteter». Og jeg spør igjen: Kan du, eller kan du ikke, underbygge dette?

Du hevder at vi ikke har sitert deg riktig, men dette er utskrift av hva du sa:

Denne uken har et medlem hos oss vært i debatt med lederen av Sian. Hun har mottatt dødstrusler og hets på grunn av meningene hennes, og fordi hun er muslim. Arina i Aker Unge Høyre, hun har fått sin egen drittartikkel laget mot seg på document.no, fordi hun har sagt det hun mener.

Mener du fremdeles at du ikke sa det «i den rekkefølgen»?

Sluttelig burde spørsmål 8 være enkelt å svare på, det er et ja/nei-spørsmål: Har du klaget Andersens artikkel inn for PFU?

Lørdag purret vi, og gav Bruflot frist til søndag med å svare. Tirsdag kveld har vi fremdeles til gode å motta svar.

 

Kjøp «Sammenstøt mellom sivilisasjoner?» her!

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: