Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og Unge Høyre-leder Sandra Bruflot. Foto: Annika Byrde og Vidar Ruud / NTB.

– Det er ikke lurt av politikere å boikotte bestemte medier, sier kulturstatsråd Abid Raja om Unge Høyre-leder Sandra Bruflots oppfordring til å boikotte Document.

Sandra Bruflot oppfordret til boikott av Document fra talerstolen på Høyres landsmøte forrige fredag. Hun ba partiets medlemmer om å la være å spre saker fra Document, fordi de da «er med på legitimere en side som sprer hat».

Document spurte statsråd Abid Raja, som også er ansvarlig for regjeringens mediepolitikk, hvordan han stiller seg til at en toppolitiker oppfordrer til medieboikott. Statsråden velger å gjøre sin forgjenger i statsrådstolen Trine Skei Grandes ord til sine. Grande fikk et tilsvarende spørsmål for to år siden.

– Jeg mener politikere i størst mulig grad bør svare på spørsmål fra mediene. En god offentlig samtale forutsetter at alle bidrar med sitt syn og at flere sider belyses. Jeg tror derfor ikke det er lurt av politikere å boikotte bestemte medier, i hvert fall ikke når det gjelder medier som er forpliktet av Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Daværende kulturminister Trine Skei Grande kommenterte i august 2018 at FrP-politikerne Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen hadde boikottet forskjellige medier.

Raja i 2018: – Unorsk

Dengang kommenterte også Abid Raja FrP-representantenes opptreden, og han sparte ikke på kruttet: Oppførselen var både beklagelig og skuffende – ja, den var unorsk, mente Raja.

– Slike boikotter undergraver den norske samfunnsmodellen og samfunnsstrukturen. Det er unorsk, sa Raja til Dagsavisen. Han utdypet:

– Hvis alle hadde gjort som dem, hvordan ville Norge vært da? De burde være rollemodeller. Stortingspolitikere bør gå foran. Bygge samfunn, verdsette kritisk presse – ikke undergrave den norske ytringsfriheten og samfunnsstrukturen.

Raja oppfordret Amundsen og Tybring-Gjedde til å legge om taktikken.

– Jeg ber disse politikerne revurdere sin fremferd, og se hvilket ansvar som påhviler oss folkevalgte når det gjelder å bygge et godt samfunn basert på tillit. Ikke undergrave samfunnet, skriver han.

Som statsråd to år senere, mener Abid Raja fortsatt at politikere ikke bør oppfordre til boikott av medier, om enn med en smule mildere formuleringer enn i 2018.

Kjøp Klima Antiklimaks her!