Våre tidligere åpne, tillitsfulle samfunn lukkes raskt ned av våre «demokratiske» politikere som vil gjemme alle problemer som burde vært debattert åpent og friskt. Man skulle trodd at offentlige etater ville vise åpenhet overfor skattebetalerne som tross alt finansierer institusjonene. Men den tiden er forlengst forbi. Hvis den noensinne var der. Åpenheten går uansett i feil retning nå.

Ikke bare fjerner svenskene informasjon om skolenes resultater, men fra 1. september så fjernes også registeret over hvilke skoler som finnes i Sverige – de kommunale såvel som de private, melder magasinet Skolvärlden.

Jonas Vlachos, professor i nasjonaløkonomi ved Stockholms universitet, er sjokkert:

– Det är helt obegripligt. Jag kan inte förstå hur det kan vara hemligt vilka skolor som finns.

Journalisten fra magasinet spør om dette egentlig er viktig:

Har det någon egentlig betydelse om Skolverket publicerar uppgifterna eller inte?

– Ja, det är mycket viktigt för att rektorer, lärare, forskare, journalister och allmänhet ska kunna granska och jämföra olika skolors resultat och förutsättningar.

Men nå vil man ha slutt på granskninger og å sammenlikne resultater. Sannheten om den gode integrasjonen er ikke så god allikevel.

Beslutningen ble tatt 19. august ifølge den offisielle rapporten. Som årsak til beslutningen oppgis det at Statistiska centralbyrån (SCB) og en dom fra Kammarrätten sammen fastslår at elevsammensetning, elevflytting og karakterer er blitt følsomt og må hemmeligstemples.

Denne beslutningen innebærer at karakterresultater, antall lærere per elev, foreldrenes utdannelsesnivå og andelen av kvalifiserte og kompetente lærere ikke lenger vil bli publisert. Det samme gjelder skoleehetsregisteret som viser hvilke skoler som finnes i Sverige, kontaktdetaljer og liknende.

Spesielt er det interessant at elevsammensetningen nå er blitt et følsomt tema. Det er den samme debatten vi har i Osloskolen nå. Hvis den offentlige informasjonen uteblir, så spør foreldrene hverandre. Det er alltid noen som kjenner noen og de fleste er opptatte av at barna får best mulig skolegang.

Informasjonen vil derfor fortsette via segregerte linjer på sosiale medier. Man finner alltid ut hvordan skolen er, om det så er første skoledag. Likhet kan ikke skapes ved å holde denne informasjonen skjult. Det vitner om desperasjon i Sverige og man tar seg autoritært til rette under dekke av koronakrisen.

Sveriges skolevesen kan med dette fortsette å synke ned til et nivå som matcher de landene som elevene kommer fra nå som alle varsellamper slås av.

skolvarden.se

 

 


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.