Fra akuttavdelingen på sykehuset i Drammen i Vestre Viken som viser utstyret som brukes i behandlingen av korona-smittede pasienter. Foto: Vestre Viken HF / NTB Scanpix

En liten, men interessant rapport fra Sverige er med på å kaste nytt lys over hvor dødelig covid-19 i virkeligheten er.

SVT og to svenske nettaviser, «Läkartidningen» og «Vårdfokus» rapporterer at covid-19 oftest ikke er eneste dødsårsak blant eldre med bekreftet covid-19, og at det er funnet omfattende samsykelighet blant dem som har dødd i covid-19.

For meg som er skeptisk til det antallet myndighetene med hjelp av servile mainstream media opplyser om covid-19-dødsfall, kommer dette som et oppmuntrende klapp på skulderen. Opplysningene bygger på en undersøkelse foretatt i fylket (länet) Östergötland. Sant nok er dette et lite område på snaut 10.000 km2 i sørøstre Sverige med rundt en halv million innbyggere, men det som rapporteres, kan likevel være interessant og kanskje overførbart til andre land og områder.

Det er gransket journaler fra 122 personer med laboratoriepåvist covid-19. Det er 51 prosent av 240 personer som hadde dødd i Östergötland, da granskingen ble gjort. Dødsårsaken i «dödsorsaksintyget» har vært covid-19, men gjennomgangen viser at andre sykdommer kan ha bidratt til eller vært den avgjørende dødsårsaken – som hjertesykdom, lungesykdom eller demens.

111 av de avdøde utenfor sykehusene hadde omfattende samsykelighet og 11 moderate samsykeligheter. Halvparten var 88 år eller eldre. Covid-19 ble vurdert som den direkte dødsårsaken i 15 prosent av dødsfallene. For et flertall av de avdøde – så mye som 70 prosent – var covid-19 en medvirkende, snarere enn en direkte årsak. I 15 prosent ble dødsårsaken vurdert som andre sykdommer, oftest hjertesykdom.

”I några fall kan covid-19-diagnosen ha bidragit till att dödsfallet skedde tidigare än det annars skulle ha gjort. Granskningen visar att väldigt många av dem som avlidit med covid-19 utanför sjukhus hade förväntad kort överlevnad. Men varje dödsfall är givetvis sorgligt för de närstående”, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland, i ett pressmeddelande. (SVT)

Her kan det med andre ord være grunn til tenke seg om. Hva om det også i Norge – for ikke å snakke om hele verden – forholder seg tilsvarende, nemlig at dødsårsakene bare i få av de oppgitte tilfellene virkelig har vært covid-19?

I Norge er det i dag registrert 262 covid-19-assosierte dødsfall, i verden totalt 763.367. 15 prosent blir henholdsvis 39 for Norge og 114.505 personer for verden. Under svineinfluensaen i 2009 ble det i Norge totalt registrert 29 dødsfall og ca. 284.000 totalt i hele verden. Til sammenligning og ettertanke kan jeg nevne at de årlige, sesongrelaterte influensaepidemiene i Norge i gjennomsnitt har 900 døde, og at i verden ligger gjennomsnittet på opptil 650.000.

Tall og referanser à jour og kontrollert 18.8.2020, kl. 22.30

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.