Jussprofessor Hans Petter Graver mener statsmakten gikk langt i å tilsidesette demokratiske prinsipper i håndteringen av koronaepidemien. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Jussprofessor Hans Petter Graver mener deler av regjeringens koronahåndtering hadde en «autoritær tilnærming» ved at offentligheten ikke ble invitert inn.

– Det problematiske er at offentligheten og samfunnet ble koblet helt ut av lovgivningsprosessen. Både for den demokratiske legitimiteten til en lov, og for å få den belyst fra flere sider med tanke på å gjøre den så god som mulig, er det viktig at samfunnet involveres i lovprosessen, sier Graver til Klassekampen.

Graver mener det burde vært åpenhet om det faglige grunnlaget for regjeringens tiltak for å dempe konsekvensene av koronaepidemien. Han understreker imidlertid at systemet tok seg inn etter hvert.

– Alt i alt, når man ser på hvordan Norge har håndtert dette, ble det ikke så alvorlig som det kunne blitt, sier han.

Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet har den midlertidige koronaloven vært viktig i den innledende fasen av krisen.

– Vi hadde et godt samarbeid med Stortinget for å få fram en god løsning i en svært spesiell situasjon under stort tidspress. Koronaloven har gitt regjeringen mulighet til raskt å kunne vedta forskrifter for å avhjelpe en rekke negative konsekvenser for samfunnet som følge av utbruddet av covid-19, skriver statssekretær Lars Jakob Hiim (H) i en epost til avisa.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.