Det er uholdbart at regjeringen ikke deler begrunnelsen for koronatiltakene de innfører, mener Peter Frølich (H), leder av kontrollkomiteen på Stortinget.

– Nå må vi i stor grad gjette oss fram til hva som ligger til grunn, det er på sikt en uholdbar situasjon, sier Frølich til NTB.

Han retter det han kaller «en høflig, men veldig tydelig advarsel» til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Det er en tydelig forventning om at regjeringen legger fram og viser offentligheten og Stortinget hvordan de begrunner tiltakene, sier lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Frølich påpeker at det er snakk om tiltak som griper tungt inn i folks liv.

At Høyre krever åpenhet om begrunnelsen, betyr ikke nødvendigvis at de er uenige i alle tiltakene, understreker han.

– Det handler om at inngrepene må ha legitimitet og kunne kontrolleres, sier Frølich.

Skylder på arbeidspress

Han har lite til overs for regjeringens forklaring på den manglende åpenheten.

– På grunn av et stort arbeidspress har man ikke klart å følge dette opp, sa statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helsedepartementet til Aftenposten torsdag.

– Vi har ambisjon om at vi skal få til dette fremover. Det krever at våre fagfolk i embetsverket har kapasitet til å gjøre det, tilføyde han.

Frølich reagerer skarpt på uttalelsen.

– Dette er ikke en legitim begrunnelse to år inn i en pandemi, sier han.

Kan innkalle til kontrollhøringer

Komiteen har mulighet til å be om informasjon fra regjeringen og innkalle Støre og statsråder til kontrollhøringer for å skaffe til veie informasjon om hvordan saker blir håndtert.

– Vi skal ikke kjøre fulle kontrollhøringer uten at det er strengt nødvendig. Regjeringen kan fortsatt legge fram begrunnelsene. Jeg sier ikke med dette at de ikke har fulgt loven, men vi ønsker å se nærmere på det, sier Frølich.

Frølich etterlyser vurderinger av forholdsmessigheten til de svært inngripende tiltakene som ble innført før jul – altså om tiltakene står i forhold til effekten på smitten, men også vurderinger av konsekvenser og eventuelle alternative tiltak.

– Et mysterium

Han viser spesielt til de strenge karantene- og isolasjonsreglene.

– Det å bli stengt inne av storsamfunnet er et vanvittig inngripende tiltak, sier Frølich.

Også rødt nivå på videregående skoler er et tiltak han lurer på begrunnelsen for.

– Det er fortsatt er et stort mysterium hvilke innspill og hvilken informasjon de har bygget tiltaket på, sier Høyre-politikeren.

Han medgir at det også tok tid før Solberg-regjeringen klarte å dele begrunnelsene, men påpeker at den etter hvert fikk på plass et system og lurer på hvorfor ikke Støre-regjeringen har fulgt opp.

Både Norges institusjon for menneskerettigheter og flere jurister har krevd åpenhet om begrunnelsen for tiltakene som blir innført for å bremse smitten.

– Det er et demokratisk problem at verken Stortinget eller folket kan utøve kontroll, altså få et godt grunnlag for å føre en debatt, sier jussprofessor Anna Nylund ved Universitetet i Bergen til Aftenposten.

 

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.