Intensivsykepleier Anne Brekke (t.v.) og medisinerstudent Aurora Refsum behandler en eldre kvinne med covid-19 symptomer på intensivavdelingen på Diakonhjemmet i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Folkehelseinstituttet (FHI) har i sin «Covid-19 Ukerapport for uke 32», side 20, en tabell «Antall påviste covid-19-tilfeller og dødsfall i utvalgte europeiske land, 31. desember 2019 – 9. august 2020».

Wikipedia har en liste over land og territorier i verden uten nedstengninger.

Basert på disse to kildene, samt «Worldometer» har jeg utarbeidet en enkel tabell over antallet covid-19-assosierte dødsfall per 1 million innbyggere i 36 land med og uten nedstengninger og plasseringsrangert dem på verdensbasis – lav rangering betyr høyt dødstall. Listen ser slik ut. Landene uten nedstengninger er merket med blått:

 

Etter min mening er det ingen grunn til å hevde at disse blåmerkede landene ikke er like velorganiserte hva gjelder offentlige statistikker som de øvrige landene i min tabell.

Bortsett fra Sverige, som har høy dødelighet, ser man at de øvrige landene uten nedstengninger har bemerkelsesverdig lave dødstall og ligger således langt nede på rangeringslisten. Hva årsaken(e) kan være, spekulerer mange på, men noen sikre svar ser ikke ut til å foreligge. Et forslag for Japans del av den mer pussige typen er at befolkningen der høflighetsbukker svært mye overfor hverandre og får derfor ikke i seg luftbåren covid-19-virus!

Tallene mine er ikke noe definitivt, sikkert bevis verken for at rigide eller manglende nedstengninger fører til lavere dødstall. Men tar man de enorme omkostningene og ubehaget og plagene ved rigide tiltak med i vurderingen av nytteverdien, er det min mening at manglende ­– eller la gå, i alle fall sterkt reduserte – nedstengninger er å foretrekke. Som alltid tror jeg på at det norske folket er et fornuftig folk som retter seg etter de smittevernshandlingene man forstår er riktige og virkningsfulle.

Alle tall og referanser er kontrollert og à jour 13.8.2020 kl. 23.00

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.