Den norske mediebransjen fortoner seg ikke sjelden som en saueflokk. Hvordan skal den som selv ikke er sau, forholde seg til flokken? Foto: @ Roy Vestfjord.

Kjære Morten Langfeldt Dahlback,

På vegne av Faktisk.no har du henvendt deg til undertegnede og til Documents redaktør i forbindelse med vår sak om den kinesiske virologen Li-Meng Yan, som i et intervju har hevdet at koronaviruset kom fra et militært kinesisk laboratorium.

Du ønsker svar på en rekke spørsmål innen mindre enn 24 timer i forbindelse med en sak du skriver på om Documents publisering. Jeg var litt usikker på om jeg skulle bevare henvendelsen din langt eller kort. La meg her forsøke å skissere det lange svaret.

Faktisk.no er en organisasjon vi av en rekke grunner ikke tar seriøst. Selve eksistensgrunnlaget for organisasjonen er den feilaktige og nesten latterlig innbilske tanken om at en bestemt gruppe journalister kan oppkaste seg til noen slags nøytrale og objektive faglige autoriteter over hele bransjen.

I dette tilfellet har vi åpenbart ikke å gjøre med noen nøytralitet, all den tid Faktisk.no har de eierne de har. Men om vi for diskusjonens skyld antar at det kunne etableres en slik kvasi-institusjon, så måtte dens medlemmer i det minste nyte en slags respekt i kraft av sine meritter og omdømme som balanserte personer.

Det er jo åpenbart ikke tilfellet, heller ikke hva angår deg selv. Du har ingen lang eller spesielt fremragende journalistisk karriere, og det tar femten sekunders googling å bringe på det rene at du er sterkt venstreideologisk. For dette siste formålet holder det å vise til en kronikk du skrev i VG etter valget av Trump i 2016, eller til at du har vært skribent for Agenda.

Når det gjelder utvalget av saker og medier Faktisk.no har fattet interesse for siden oppstarten, er det også helt tydelig at organisasjonen har en klar, heh, agenda når det gjelder hva og hvem den ønsker å diskreditere. Dette skinner helt tydelig igjennom i henvendelsen din til Document.

Det hjelper jo heller ikke at Faktisk.no svært ofte opptrer i strid med sine egne vedtekter, som i dette tilfellet. For svært ofte handler organisasjonens aktiviteter ikke om å bringe på det rene hva som er fakta i saker hvor det er mulig å oppnå sikkerhet om dette. I lys av disse omstendighetene burde i grunnen Faktisk.no ha vært nedlagt, eller i det minste radikalt omorganisert.

Organisasjonen har tallrike ganger gjort forsøk på å fastslå hva som er faktisk rett og galt i saker hvor det ikke lar seg gjøre. Fremgangsmåten i slike tilfeller består gjerne i å kontakte eller vise til noen personer eller organisasjoner som figurerer i rollen som autoriteter, og langt på vei utelukke en hypotese i kraft av disse henvisningene og påberopelse av noen slags sannsynlighetsbetraktninger.

Siden dette har skjedd så mange ganger, har Document for lengst underkjent de intellektuelle standardene som Faktisk.no viser. Dette har forekommet på flere områder, men fenomenet har gjort seg gjeldende en rekke ganger også i saker som vedrører koronaviruset. Du har selv i flere måneder forsøkt å slå fast hva som er sant og usant om viruset, og det ser ut til å ha blitt en besettelse for deg å fremme det som er din foretrukne sannhet, og undergrave det du for alt i verden ønsker ikke er sant.

Men det er ikke slik erkjennelsens prosess fungerer. Den vestlige tradisjonen består i at ideer og hypoteser veies opp mot hverandre i vanskelige spørsmål, og det er en intellektuell utvikling og modning over tid som avgjør, eller forsøker å avgjøre, hva som er rett og galt. Faktisk.no baserer seg på at noen kan innta en dømmende rolle i denne prosessen. Dermed opptrer organisasjonen, forøvrig i likhet med de sosiale mediene den leverer tjenester til, i strid med de beste standardene i vestlig sivilisasjon.

I likhet med nesten hele den norske mediebransjen har da også Faktisk.no gjort hva de kan for å sette USAs president i et dårligst mulig lys. Som vi har sett, begynte dette for ditt vedkommende allerede i 2016. For de av oss som ikke tilhører denne boblen, minner norske mediers adferd vis-à-vis Trump om antisemitters behandling av Israel, eller om psykopaters behandling av mennesker de har lagt for hat. En konsekvens av dette er at bransjen har tatt Beijing-regimets parti i en geopolitisk strid med USA.

Ditt eget horn i siden overfor Document ble ellers overtydelig i din gjennomgang av «kjøttsaken» som Tore Kristiansen kommenterte i fjor høst, noe hans gjennomgang av din fremgangsmåte i den saken viste med forbilledig klarhet.

Så hvorfor i all verden skulle jeg forholde meg til det den innbilte, selvbestaltede autoriteten Faktisk.no ønsker av meg? Vi er forpliktet overfor leserne og offentligheten, ikke overfor en bransje som ved sin udugelighet og saueflokkmentalitet har skapt behovet for alternative medier.

Dette bringer meg over til det korte svaret på henvendelsen: Gå hjem og vogg.

Med sommerhilsen,
Christian Skaug

Hei,

Jeg er journalist i Faktisk.no og har jobbet med en sak om den kinesiske virologen og avhopperen Li-Meng Yan. Hun har blant annet hevdet at koronaviruset kommer fra et militært laboratorium i Kina, noe Document.no omtaler i en artikkel som ble publisert 3. august.

Vi har sett nærmere på uttalelsene til Li-Meng Yan i en artikkel som vil bli publisert i løpet av de nærmeste dagene, antakelig i morgen. I den forbindelsen lurer vi på om dere ønsker å kommentere det vi har funnet ut, siden saken vår tar utgangspunkt i artikkelen deres:

Gjennomgangen vår viser at Li-Meng Yans påstand om at koronaviruset stammer fra et militært laboratorium, opprinnelig ble spredd av aktivistiske og konspirasjonsteoretisk anlagte medier i USA, særlig:

  • Den taiwanske aktivisten og journalisten Lu Des Youtube-kanal, samt nettstedet Gnews, som er knyttet til den kinesiske avhopperen, milliardæren og selverklærte varsleren Guo Wengui.
  • Den tidligere Trump-rådgiveren Stephen K. Bannons program «War Room: Pandemic». Bannon er tett knyttet til Guo, og har blant annet jobbet som hans konsulent.
  • One America News Network, en høyreorientert tv-kanal som er kjent for å spre feilinformasjon.

Vi har ikke funnet eksempler på at Li-Meng Yan legger frem dokumentasjon for påstandene sine om virusets opprinnelse.

Gjennomgangen viser også at Li Meng-Yan ikke alltid hevder at koronaviruset er menneskeskapt. I intervjuer med tv-kanalen Fox News og Epoch Times, som drives av Falun Gong-bevegelsen, nevner hun ikke virusets opprinnelse i det hele tatt.

Påstanden om at viruset stammer fra et laboratorium er også i strid med anerkjent forskning på koronaviruset. For eksempel konkluderer en ny artikkel i Nature Microbiology med at det er sannsynlig at viruset sirkulerte i naturen i årtier før det smittet til mennesker. Vaksinebloggen har også en oppsummering av forskningen på dette området.

Vi lurer på følgende:

  • Hvordan stiller dere dere til disse opplysningene?
  • Mener dere at påstandene Li-Meng Yan kommer med om at koronaviruset stammer fra et militært laboratorium, er troverdige?
  • Undersøkte dere hvem hun var og om hun hadde faglig grunnlag for å hevde at viruset kom fra et militært laboratorium?
  • Vurderte dere å snakke med andre forskere for å få vurdert påstandene hennes?
  • Hvordan ser dere på egen kildekritikk i håndteringen av artikkelen om Li-Meng Yan?

Fint om dere har mulighet til å svare før kl 14 i morgen.

Vennlig hilsen
Morten Langfeldt Dahlback
Faktisk.no

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂