Tucker Carlson er den som skarpest tar et oppgjør med venstresidens manipulering og maktsyke. Barack Obama brukte begravelsen til John Lewis som plattform for å argumentere for en Demokratisk maktovertagelse, og han gjorde det ved å fremstille svarte som ofre.  Han er den sleipeste president i amerikansk historie, sa Tucker.

Slikt sier man ikke ustraffet. YouTube utstyrte videoen med en advarsel, fordi noen kan finne den støtende, som det heter.

Tucker åpner med å si at venstresiden manipulerer. De sier én ting og gjør noe annet. De er kyniske og nihilistiske. Tror ikke på noen ting annet enn makt. Derfra gikk Tucker over til å snakke om Obama. Sistnevnte brukte begravelsen til en borgerrettspioner  – John Lewis var med i Alabama på 1960-tallet – og lot som om kampen er den samme i dag.

Obama sa også at svarte opplever «voter suppression», at deres stemmer er uønsket, og så koblet han det til poststemmer. Obama gjorde Trump til George Wallace, den Demokratiske politikeren som forsvarte raseskillet, og nevnte Bull Connor, som hadde ansvar for offentlig ro og orden i Birmingham i tyve år. Dette er to navn som er stikkord for raseskille. Obama trekker dem frem for å mobilisere indignasjon.

Det er drøyt etter to måneder med vandalisering og plyndring. Obama rettferdiggjør opprør.

Han snakker som om raseskillelovene er på fremmarsj med Trump, og nevner Jim Crow Laws.

Høyesterett opphevet dem som ukonstitusjonelle i 1954. Det tok tid å få det omsatt i praksis. Det skjedde først med borgerrettsloven i 1964 og stemmerettsloven i 1965. Hvem var det som sto bak raseskille-lovene? Det demokratiske partiet. Demokratene var slaveeierpartet og forsvarte raseskille helt opp til vår tid. Joe Biden, Nancy Pelosi og Chuck Schumer var bestevenner med senator Robert Byrd, som hadde tilhørt Ku Klux Klan. Denne historien snakker aldri den liberale pressen om.

Med den venstrevinden som blåser gjennom det Demokratiske partiet forventer mediene og partiet å kunne spille rasekortet som før, uten at noen protesterer.

Men når målet er å omdanne Amerika til en ettpartistat, må noen si ifra. Tucker Carlson har påpekt at Demokrater som Elizabeth Warren åpent har sagt at de vil oppheve fiilibusterloven i Senatet, som krever et flertall på 60 av 100. Demokratene kaller kravet om ID ved stemmegivning for rasistisk. De vil ha åpne grenser og poststemmer. De vil gi Washington DC plass i Kongressen sammen med Puerto Rico.

Dette er en power grab, og Obama brukte begravelsen og John Lewis’ historie som springbrett. Det er sleipt og kynisk. Tucker Carlson har sine ord i behold.

Men han krenker liberalere.

Det er et angrep på Amerika, på dets institusjoner og historie, sier Tucker. De fleste amerikanere er anstendige mennesker. De må forstå hva som står på spill.

Innskutt sier han: Vi kunne fortelle mange historier om hva som skjer med dem som forsøker å si sannheten, og hvilket press de utsettes for.

Trolig snakket Tucker om seg selv. Tucker sier sannheten uten omsvøp, og det tåler ikke Demokratene. Det vekker deres raseri, og de føler seg forulempet. Det vil de ikke ha noe av.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.