Smitteutbruddet i Moss, med 18 smittede, har forgreninger til Asker, Vestby og Lillestrøm, skriver NTB. Folk deltok i tre private selskap i forbindelse med et bryllup, ble det først meldt. Nå er et fjerde selskap identifisert. Det fant sted i Fredrikstad 15. juli.

Moss kommune slet med å få tak i bryllupsgjestene, som ikke svarte på telefoner. I det ene selskapet, i Greåker utenfor Sarpsborg, var det 100 kvinner som deltok. Lokalet hadde plass til 50 for å overholde smittevernreglene.

Det ble tidlig sagt i Norge at koronasmitten spredte seg i innvandrermiljøer fordi de ikke hadde mottatt nok informasjon fra det offentlige helsevesenet. Vi så de samme anklagene i Sverige og i Storbritannia, hvor også smitten spredte seg raskt i innvandrermiljøene. Denne unnskyldningen, som også i utgangspunktet var helt håpløs, er det ikke lenger mulig å bruke. Alle kjenner til koronaviruset nå, og man plikter da også å holde seg informert.

I Storbritannia har igjen smitten økt i innvandrermiljøene. De tusen små og store syfabrikkene rundt Leicester holdt ikke stengt under karantenen. Det viste seg at «alle» visste om det i de offentlige etatene, men det var ingen som ville si noe, i redsel for rasiststemplet.

Det var lederen av Muslim Forum, Manzoor Moghal, som kunne fortelle nøyaktig hvorfor smitten spredte seg i Leicester. Innvandrerbefolkningen bryr seg ikke om sosial distansering, overholder ikke karantenen og har i tillegg et fatalistisk syn på døden, fortalte han.

Det er vanskelig å få muslimske innvandrere til å overholde smittevernregler når de mener at det er Allahs vilje om de blir smittet og dør. Det var også eksempler på imamer som mente at koronaviruset var Allahs straff over de vantro.

Vi husker også Islamsk Råd Norge, som viste bilder av utlagte bønnetepper som lå altfor tett i forhold til anbefalt sosial avstand.

«Allahs vilje om man får koronasmitte».

Og så er det politikerne, da, som håndterer innvandrermiljøet og smitte med en forsiktighet som de aldri ville vist nordmenn.

Et eksempel på dette er den unnskyldende holdningen hos arbeiderpartiordføreren i Moss, Hanne Tollerud, som kommenterte smittespredningen:

– Vi har ingen grunn til å tro at noen har brutt smittevernreglene eller opptrådt uansvarlig, sier Tollerud, som vil unngå spekulasjoner, konflikt og splittelse.

– Ingen skal føle skam, og vi skal ikke skylde på hverandre, sier hun.

«Føle skam»? Slik ville hun aldri ha ordlagt seg hvis det dreide seg om nordmenn som brøt smittevernet. Nordmenn ville fått beskjed om å melde seg sporenstreks for å hindre ytterligere smitte. Men når det dreier seg om innvandrere, vil vi «unngå spekulasjoner, konflikt og spittelse».

Hva slags konflikt og splittelse det siktes til, vites ikke. Det som er klart, er at Tollerud viser at hun har lavere forventninger til innvandrere enn til nordmenn.

Er ikke dette rasisme, da?

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.