Først ble Ruhollah Zam kidnappet fra sitt eksil i Paris, nå er han dømt til døden! Fotomontasje: RSF

I oktober i fjor kidnappet det iranske regimet den opposisjonelle journalisten Ruhollah Zam, da han var uforsiktig nok til å forlate sitt eksil i Paris for et besøk i Bagdad.  Nå har regimet dømt ham til døden «for å ha oppfordret iranere til væpnet opprør».

Zam var bosatt i Paris da han i fjor vendte tilbake til Iran under uklare omstendigheter. I oktober kom meldingen om at han var pågrepet i Teheran. (NTB-AP)

Går man til nettstedet for «Reportere uten grenser (RSF)», finner man en helt annen historie enn den NTB viderebringer fra Associated Press (AP):

Reporters Without Borders (RSF) condemns Iran’s abduction of Ruhollah Zam, an opponent of the Islamic regime who operated a news channel on the encrypted messaging app Telegram from France, where he has been a political refugee since 2011. Zam appears to have been kidnapped while on a trip to Baghdad last weekend.

Iran’s Revolutionary Guards announced on 14 October that the “counter-revolutionary” Zam had been arrested in a “complex and professional operation.”

A video broadcast on Iranian state TV on the evening of 14 October showed a handcuffed and blindfolded Zam getting into car, and then sitting in a chair beside an Iranian flag and a Revolutionary Guard flag, saying: “I regret my statements and everything I have done in recent years (…) including having trusted foreign governments, especially France.”

RSF fordømmer Irans bortføring av Ruhollah Zam, en motstander av det islamske regimet som opererte en nyhetskanal på den krypterte meldingsappen Telegram fra Frankrike, hvor han har vært en politisk flyktning siden 2011. Zam ser ut til å ha blitt kidnappet på tur til Bagdad sist helg.

Revoulusjonsgarden kunngjorde 14. oktober at den «kontra-revolusjonære» Zam var blitt arrestert i en «kompleks og profesjonell operasjon.»

En video som ble sendt på iransk stats-TV om kvelden 14. oktober, viste ham i en bil, påført håndjern og med bind for øynene. Han satt i en stol ved siden av et iransk flagg og en vakt fra Revolusjonsgarden. På opptaket hører man ham si: “Jeg angrer på uttalelsene mine og alt jeg har gjort de siste årene (…) inkludert å ha stolt på utenlandske regjeringer, spesielt Frankrike. ” (RSF)

En talsmann for iransk rettsvesen kunngjorde tirsdag at Zam er dømt til døden for «korrupsjon på jorden».

“This person’s sentence has been issued,” Judiciary spokesman Gholamhossein Esmaeili said on Tuesday. “He has been found guilty.”

Esmaeili explained that Zam was charged with “corruption on the earth”, a term used to describe capital crimes within the Islamic Republic’s judicial system, for 13 of his crimes.

The spokesman added the convict has a right of appeal.

«Denne personens dom er utstedt,» sa rettsvesenets talsmann Gholamhossein Esmaeili tirsdag. «Han er funnet skyldig.» Esmaeili forklarte at Zam var siktet for «korrupsjon på jorden», et begrep som ble brukt for å beskrive hovedforbrytelser i Den islamske republikkens rettssystem, for 13 av hans forbrytelser. Talsmannen la til domfelte har klagerett. (Teheran Times)

Zam drev sitt eget nettsted, Amad News, som flere ganger publiserte avslørende og pinlige opplysninger om iranske politikere. Nettstedet er fortsatt tilgjengelig, men er ikke oppdatert siden februar i år.

Telegram stengte kanalen etter at iranske myndigheter klaget på at den spredte informasjon om hvordan man kunne lage brannbomber.

Zam er sønnen til en sjiamuslimsk skriftlærd, Mohammad Ali Zam, som satt i regjeringen på begynnelsen av 1980-tallet, og regnes som reformvennlig.

For tre år siden skrev han et brev der han tok avstand fra sin sønns virksomhet i Amad News og meldingene via Telegram. Brevet ble publisert av iranske myndigheter i juli 2017.

I kunngjøringen på iransk fjernsyn ble pågripelsen også omtalt som iranske agenters seier over vestlige etterretningstjenester. Han ble også anklaget for å ha mottatt støtte fra etterretningstjenestene i både USA, Frankrike og Israel, noe Zam gjentatte ganger har avvist. (NTB-AP)

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.