Nytt

Vindmølleparken på Smøla. Foto: Kjell Herskedal / Scanpix.

Motvind Norge, som arbeider mot utbygging av vindkraft her til lands, varsler at organisasjonen vil gå rettens vei for å stanse åtte vindkraftprosjekter Norge rundt, melder NRK Vestland.

Eit av vindkraftanlegga er Okla vindkraftverk. På det forblåste Stadlandet i Vestland skal det setjast opp fem vindturbinar som er 148,5 meter høge, noko som har vekt reaksjonar.

Også Buheia i Kvinesdal, Tysvær på Haugalandet, Haramsøya på Sunnmøre, Øyfjellet i Vefsn, Nord-Odal i Innlandet, Frøya i Trøndelag og Sørmarkafjellet i Trøndelag står på lista over dei åtte anlegga.

Motvind Norges generalsekretær Rune Haaland sier til NRK at flott natur ikke bør ofres for å produsere strøm vi ikke trenger.

Organisasjonen anfører at ting ikke har gått rett for seg i godkjennelsen av prosjektene:

Motvind meiner det er gjort sakshandsamingsfeil, at naboar ikkje er er blitt høyrde og at det er feil bruk av lova.

– Regelverket blir brukt feil, mellom anna når det gjeld støy. Vi trur at om vår forståing av lova er rett, så vil vi få domstolane med på å stoppe dei åtte planlagde kraftverka, seier Haaland.

Motvind melder om støtte og engasjement fra folk for deres sak landet rundt:

– Vi ser at kvar gong vi legg ut ei innsamling, får vi pengane inn etter eit døgn eller to. Folk har fått meir enn nok av dei ulempene det er å vere i kontakt med vindturbinar.

Vindkraftutbygginga i Norge har møtt motstand fleire stader. Denne helga er det aksjonar på Haramsfjellet på Mørekysten der det skal setjast opp åtte 150 meter høge vindturbinar.

 

Forhåndsbestill «Islamismen i Sverige» her!