Helse- og omsorgsminister Bent Høie er blant dem som er kritisert for å bære FN-pin fremfor norsk flagg. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det «nøytrale» Faktisk.no fortsetter sin kampanje mot alle som våger å utfordre det politisk korrekte establishment. Nå er det kritikerne av FN-nålen som skal henges ut. De settes i bås med ytterliggående og rabiate synspunkter. Lavmålet fra Faktisk.no er pinlig.

I sin nyeste “faktasjekk” gyver Faktisk.no løs på dem som drister seg til å kritisere bruken av den mye omtalte FN-nålen. Det er den nålen en rekke politikere bærer på jakkeslaget for å vise at man «støtter FNs bærekraftmål».

Fra en del hold har det blitt påpekt at det kanskje hadde vært mer naturlig for norske politikere å vise seg frem med et norsk flagg i en tid med nasjonal krise. Er ikke dette en tid for å støtte eget land og folk, fremfor å drive en form for reklame for FN?

Veldig få andre lands politikere er opptatt av FN fremfor sin egen nasjon i disse dager. De tenker nå på sitt eget land og sitt eget folk.

Da mener mange det er kritikkverdig at norske politikere, ja, til og med kongelige, først og fremst velger å fremstå som FN-funksjonærer i disse dager.

Document er blant flere som har berørt diskutable sider ved dette. Også Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk har vært kritisk.

Dette har merkelig nok Faktisk.no funnet grunn til å gå løs på.

I artikkelen man har laget om saken, blir kritikk mot det å bære FN-nålen satt i bås med primitive holdninger og argumenter som Faktisk.no har klart å lete seg frem til å nettets mørkeste avkroker. Det er noe skummelt og mistenkelig ved det å kritisere FNs bærekrafts-pin.

«Motstanden mot FN-nålen oppstod etter alt å dømme i ytterliggående, høyreorienterte miljøer på Facebook», konkluderer Faktisk.no friskt, etter å ha gjort ikke nærmere spesifiserte «undersøkelser». Søkt litt på nettet?

Så kommer selve drittpakken man har konstruert for å «ta livet» av kritikk mot FN-nålen:

«I disse gruppene blir politikerne som bruker nålen jevnlig omtalt som «landsforrædere» og sammenlignet med NS-lederen Vidkun Quisling. Flere deler et meme-bilde som gir utrykk for at politikere som går med FN-nål har «null tillit», mens de som går med et norsk flagg har «full tillit».

Jaha, de som på en moderat og saklig måte stiller spørsmål ved bruken av FN-nålen, skal altså klistres til slikt? Dette er nivået det såkalte Faktisk.no per i dag befinner seg på.

Strategien er like enkel som den er tarvelig:

Man plukker ut en gruppe, et ståsted eller en mening man ønsker å ramme på mest mulig infam måte. Som for eksempel de som er kritiske til det å bære FNs bærekrafts-pin i enhver sammenheng.

Så graver man frem noen ekstreme og smakløse kommentarer omkring dette. Det er fort gjort.

Man passer på å flette inn både bilder og tekst med referanser til nazisme, slik at tonen skal settes og de rette assosiasjoner skapes omkring kritikken av FN-nålen. Man vil tegne et bilde av at det er lugubre, lyssky miljøer som står bak slik kritikk.

Da mangler det bare å få nevnt FrP midt oppe i dette. Faktisk.no leverer også i så måte:

«Flere Frp-politikere har ytret seg kritisk om FN-nålene».

Dermed er ønsket inntrykk skapt: «Se, motstand mot FN-nålen er et standpunkt for ytterliggående, og FrP er enige.»

På Facebook og i andre fora på nettet kan man til enhver tid finne de mest forskrudde og ekstreme formuleringer for eller imot det meste. Mange steder pågår nærmest kloakk-artede meningsutvekslinger, uten moderatorer på banen.

Slikt finnes også til støtte for de synspunkter Faktisk.no og deres eiere står for. Den grove hetsen på nettet av blant annet Sylvi Listhaug er ett eksempel. Der ble det ikke spart på kruttet.

Når tok Faktisk.no for seg denne skittsmøringen, og brukte den til å blamere andre som er kritiske til Listhaug? Ble venstresidens Listhaug-kritikere sammenlignet med nettets verste Listhaug-hatere? Nei, de gjorde selvsagt ikke det.

Med sin tendensiøse aktivisme mister Faktisk.no gradvis troverdighet og aksept utover egen heiagjeng. De er i ferd med å bli en stadig mer ubetydelig nisjeaktør. Samtidig kan det registreres markant synkende kvalitet på det som produseres.

Hvem har dette verdi for?

Man må spørre seg: Er Faktisk.no i ferd med å bli en belastning for sine eiere ? Kan de store redaksjonene virkelig være bekjent av det lavmålet som nå leveres av deres «underleverandører» i denne organisasjonen?

Noen bør antagelig «snakke sammen» snart.

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Det er enkelt å støtte Document – bruk Vipps: