EUs Brexit-forhandler Michel Barnier og hans britiske motpart David Frost ved starten av møter mellom partene i Brussel den 2. mars 2020. Foto: Oliver Hoslet via Reuters / Scanpix.

Storbritannias regjering signaliserer at den kan gi avkall på en utmeldelsesavtale med EU, med mindre unionen oppgir to krav: at EU-domstolen skal være kompetent instans i tvister mellom partene, og at den felles fiskeripolitikken skal fortsette etter overgangsperiodens utløp i desember.

Det melder Daily Mail.

Britene, som er helt urokkelige på disse punktene, mener at de to kravene er til hinder for fremgang i forhandlingene.

The EU is insisting that the Common Fisheries Policy – much hated by UK fishermen – continues after the transition period ends in December.

But a source close to the UK negotiating team said today that Brussels had to realise this was ‘never gonna happen’.

They said that ‘level playing field demands and insisting that the European Court of Justice be the sole arbiter of disputes between the two sides was also ‘slowing us up’.

The source added: ‘If they continue to insist on their position on a so-called level playing field and on continuing the Common Fisheries Policy, for example, we are never going to accept that.

Fiskeri og handel er separate forhandlingsspørsmål, mener Storbritannia, mens EU vil se dem under ett, og forandre minst mulig på de eksisterende ordningene:

It is pushing for a Norway-style agreement, where access to waters for EU trawlers is re-negotiated every year. It also wants the current system of divvying up quotas scrapped.

Britene vil derimot ha en frihandelsavtale etter canadisk mønster. Posisjonene er innbyrdes uforenlige, forhandlingene har stått i stampe, og nå kan det ligge an til brudd.

The Times skriver at den britiske regjeringen oppfordrer EU til å starte et parallelt løp til de formelle forhandlingsrundene.

They said that unless the EU were prepared to change its approach to the talks that aim to bind the UK into future rules and regulations then a deal would not be possible.

Nervekrigen mellom unionen og øyriket ser altså ut til å fortsette en stund til. Selv om begge parter i prinsipp ønsker seg en avtale, er sjansen reell for at det ikke blir noen. Boris Johnson har flere ganger avvist at det er aktuelt å fortsette forhandlingene til neste år.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: