Sakset/Fra hofta

Folkets frigjøringshær deltar i paraden på Den himmelske freds plass som markerer 70 år siden maktovertagelsen i 1949. Foto: Jason Lee/Reuters/Scanpix

 

Journalister har tegnet et systematisk negativt bilde av Trump og hans politikk, slik at USAs rolle som en nasjon som svikter ligger klar og kan aktiveres når anledningen byr seg.

Korona-epidemien bød på en slik anledning.

Hvis man kan feste i folks erindring at Trump assosieres med døde og syke, mens Xi Jinping viser seg som sterk leder, har mediene lykkes etter mange forsøk på å rive ham ned.

Nå er ikke dette et bilde som går hjem i USA, til det vet folk for mye om hvordan viruset kom til USA. Men europeere har ikke den samme direkte opplevelsen av Trumps lederevner. De er blitt utsatt for anti-Trump-kampanje 24/7 i snart fire år. De forstår ikke hva som står på spill.

En hyllest av den sterke leder

Hallvard Sandberg i NRK understreker at Kina har tatt i bruk metoder som «vi» ikke kan bruke. Men de viste seg å fungere. Resultatet er det viktigste. Hvem teller tapene på seierens dag? NRK driver en systematisk promotering av Kina. Borgerlige aviser hadde samme beundring for fascismen og Hitler på 30-tallet. Inntrykket som ble skap i opinionen var at sterke ledere ryddet opp.

Mens Trump står for kaos og inkompetanse. Det er det inntrykket norske medier etterlater.

Kina står overfor sitt Tsjernobyl. De har utløst en global epidemi som tar livet av titusenvis av mennesker og senker verdensøkonomien. Man skulle tro det var umulig å overleve en slik PR-katastrofe.

Men det er det mediene hjelper Kina med. De dreier oppmerksomhet vekk fra Kina ved igjen og igjen å si at det nå er flere dødsofre utenfor Kina og at det igjen har gått en dag uten smittede i Kina.

Slik får man opinionen til å glemme at alle de døde utenfor Kina er et resultat av kommunistpartiets likegyldighet og maktsyke. At Kina ikke har nye smittede er høyst tvilsomt.

Mediene tar kinesiske opplysninger for god fisk og går god for dem. WHO har gått foran med et dårlig eksempel.

Mange i norske redaksjoner var maoister eller er influert av tanker om at kommunistpartit har gjort noe godt. Erik Solheim har hyllet Kina og tok likegodt jobb for dem.

Den utilitaristiske tankegangen stikker dypt på den anti-demokratiske venstresiden. Arbeiderpartiet hadde antistoffer, men er nå sterkt svekket. Både Rødt, SV og MDG er leninistiske utilitarister, dvs hensiken helliger middelet.

Hvis man skal lage omelett må det knuses egg. Klimapolitikken er full av slik tankegang.

Sosialister nekter å innse at resultatene historisk har vært katastrofale. Mao lot titalls millioner bare dø.

Med Deng Xiaoping slo Kina inn på en markedstilpasset kommunisme. Xi Jinping har både gjort Kina til verdens industrismie og økt kontrollen innad.

Hvem skal være hegemon?

Derfor er rosen til Kina for å ha stanset epidemien samtidig en promotering av Kinas hegemoni internasjonalt. Det skjer gjennom WHO, og andre FN-organisasjoner, og ikke minst mediene. NRK driver daglig propaganda for Kinas suksess.

Det er ikke så lett for travle hverdagsmnnesker å oppdage at de fores med antiamerikansk propaganda.

Anti-Trump-journalister leverer et selvprodusert premiss når de later som det er enighet om at Trump har trukket USA fra rollen som internasjonal leder.

– Med Trump-administrasjonen i USA som ikke klarer å gi noen meningsfylt internasjonal respons, og et EU som er opptatt av nasjonale tiltak, har Kinas regjering en unik anledning til å ta den tomme plassen, sier Marina Rudyak ved Universitetet i Heidelberg.

Slik lyder uttalelsen til en ekspert som NTB/AFP kjører frem i en artikkel 22. mars. Anti-Trump-retorikken er blitt selvsagt og påstander konstateres som faktum. Kina kan sette seg i den tomme stolen.

Det gjør de nå ved koronadiplomati:

Med millioner av munnbind, lavrentelån og medisinske eksperter prøver Kina å skrive om historien om koronaviruset, mener ekspert på kinesisk utenrikspolitikk.

Analytikere og eksperter mener at når også USA er nødt til å kjempe mot koronaviruset på hjemmebane, bruker Kina anledningen til å reposisjonere seg som en alternativ global leder.

Leseren forledes til å tro at dette er en analyse. Det er ikke det. Det er et partsinnlegg for Kina. Men når det er sagt: Det er NTB som tar storyen i den retning. AFP har faktisk flere forbehold, ikke minst ved utstrakt bruk av anførselstegn for å vise at de siterer og ikke nødvendigvis går god for påstandene. Det gjør ikke NTB. Her flyter historiene over i hverandre og det er ikke noe skille på fortelleren og den som intervjues.

Det vesentlige utelatt

I tillegg utelater NTB et svært vesentlig poeng i den originale meldingen, nemlig striden mellom USA og Kina om skylden for epidemien. AFP gjør en direkte kobling mellom denne striden og den humanitære hjelpen:

But as other governments now scramble to cope with the pandemic, China is sending masks, medical supplies and experts.

It comes as Beijing and Washington are engaged in a tit-for-tat public opinion war over China’s recent mass expulsion of US journalists and President Donald Trump’s continued use of the phrase «Chinese virus» to describe the coronavirus.

Trump slammed China for its lack of transparency over the pandemic that has now infected more than 240,000 worldwide, saying «the world is paying a big price» in a news conference on Thursday.

China’s foreign ministry hit back on Friday, saying the US was trying to «shift the blame» for the pandemic.

With the US also battling the virus on its home turf, analysts say China is rushing to reposition itself as an alternative global leader.

Med dette premisset – at USA har hendene fulle på hjemmebane, får Kinas utstrakte hånd en litt annen kontekst enn at USA har trukket seg eller sviktet sin internasjonale rolle. Det er ikke tilfeldig hva man velger å fremme. Utelatelser og aksentueringer gir historien en mer eksplisitt retning enn det AFP gjør. Hvis man leser originalen blir Marina Rudyak mer flertydig.

NTB er mer entydig i Kinas favør.

Åpen krig

Virkeligheten er helt annerledes enn det norske medier fremstiller den som: Kina har avslørt seg for verden som en upålitelig aktør. Det snakkes om gruppesøksmål i billion-klassen fra personer og selskaper som er blitt ruinert fordi Kina lot som ingenting og lot reisingen ut av landet fortsette selv om de visste at de hadde smitten med seg.

Kinas mørklegging av viruset blir en liten dump i veien i denne fortellingen til NTB/AFP.

Gjennom tiltak som dette later det til at Kina vil skrive om historien om koronaviruset, ifølge Rudyak. Landet har fått kritikk særlig for hendelser i Wuhan i begynnelsen av epidemien, da helsepersonell som forsøkte å advare fikk korreks og måtte forklare seg for politiet.

Ifølge Steve Bannon ble legene torturert og tvunget til å skrive under på beklagelser hvor de trakk uttalelsene om viruset.

Steve Bannon er en av frontfigurene for en kampanje i USA for å vekke amerikanerne til å forstå hvilken trussel kommunistpartiet representerer.

Marina Rudyak eller skal vi heller si NTB, har slukt den kinesiske propagandaen:

De (Kina) hjelper nå andre land som enten kom for sent i gang med tiltak, eller var dårligere forberedt enn Kina, sier Rudyak videre.

Dårligere forberedt enn Kina? Politistaten ga ordre om å ødelegge laboratorieprøver og benekte at viruset smittet mellom mennesker. Regimet forsøkte seg med en «kanskje det forsvinner»-strategi.

Å fremstille Kina som offer, er en total fordreining av historien.

Journalister i NTB og NRK gjør en uvurderlig innsats for at Kina kan selge seg inn som redningsmann. Det gjør at politikere som Ursula von der Leyen blir fylt av takknemlighet. Takknemlighet for at Kina lot viruset bli en global epidemi?

Ursula von der Leyen skrev tidligere denne uka på Twitter at Kina vil sende to millioner masker umiddelbart til Europa, og uttrykte sin takknemlighet for støtten.

Kina har også sendt medisinsk utstyr til Serbia etter at landet tidligere denne uka ba om bistand.

– Det har vist seg at Europa uten dere knapt kan forsvare seg, sa Serbias president Aleksandar Vucic til den kinesiske ambassadøren da utstyret kom til landet.

Merkels Tyskland har sans for Kinas makt og suksess og vil gjerne bidra til at Kina kommer over «vanskelighetene» som de selv har skapt.

– Det er flere konkurrerende fortellinger om viruset i Europa. De fleste ser fortsatt Kina som den ansvarlige for denne globale krisen, sier Joerg Wuttke, som er president for EUs handelskammer i Kina.

– Men den sjenerøse humanitære hjelpen fra Kinavil muligens svinge opinionen i Europa, fortsetter han.

Politikere og journalister som løper Kinas ærend får en stor fallhøyde den dagen det går opp for folk at epidemien skyldes bevisste valg av mennesker i posisjon som lot det skje.

 

Etter å ha oppdaget at originalen adskiller seg fra NTBs oversettelse, velger vi å publisere begge så leserne selv kan se «redigeringen».

Ekspert mener Kina prøver å skrive om historien med munnbind-diplomati

Med millioner av munnbind, lavrentelån og medisinske eksperter prøver Kina å skrive om historien om koronaviruset, mener ekspert på kinesisk utenrikspolitikk.

Analytikere og eksperter mener at når også USA er nødt til å kjempe mot koronaviruset på hjemmebane, bruker Kina anledningen til å reposisjonere seg som en alternativ global leder.

– Med Trump-administrasjonen i USA som ikke klarer å gi noen meningsfylt internasjonal respons, og et EU som er opptatt av nasjonale tiltak, har Kinas regjering en unik anledning til å ta den tomme plassen, sier Marina Rudyak ved Universitetet i Heidelberg.

– Skriver om historien

De siste ukene har Beijing donert hundre tusenvis av munnbind og testsett til Filippinene og Pakistan, de har sendt medisinsk personell til Irak og Iran, og de har forlenget tilbakebetalingstiden på et lån på 500 millioner dollar til Sri Lanka.

Gjennom tiltak som dette later det til at Kina vil skrive om historien om koronaviruset, ifølge Rudyak. Landet har fått kritikk særlig for hendelser i Wuhan i begynnelsen av epidemien, da helsepersonell som forsøkte å advare fikk korreks og måtte forklare seg for politiet.

De hjelper nå andre land som enten kom for sent i gang med tiltak, eller var dårligere forberedt enn Kina, sier Rudyak videre.

Kinas president Xi Jinping har hatt telefonsamtaler med statsministrene i Italia og Spania og lovet bistand til de hardt rammede landene, ifølge det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Kan knapt forsvare seg

Ursula von der Leyen skrev tidligere denne uka på Twitter at Kina vil sende to millioner masker umiddelbart til Europa, og uttrykte sin takknemlighet for støtten.

Kina har også sendt medisinsk utstyr til Serbia etter at landet tidligere denne uka ba om bistand.

– Det har vist seg at Europa uten dere knapt kan forsvare seg, sa Serbias president Aleksandar Vucic til den kinesiske ambassadøren da utstyret kom til landet.

I tillegg har Kinas rikeste mann, Jack Ma, donert to millioner munnbind som skal bli utlevert til europeiske land.

Konkurrerende fortellinger

– Det er flere konkurrerende fortellinger om viruset i Europa. De fleste ser fortsatt Kina som den ansvarlige for denne globale krisen, sier Joerg Wuttke, som er president for EUs handelskammer i Kina.

– Men den sjenerøse humanitære hjelpen fra Kinavil muligens svinge opinionen i Europa, fortsetter han.

Kina opplyser at kurven over smittetilfeller i landet den siste tiden har flatet ut, og at tallet på personer smittet innlands de siste dagene har vært null.

(©NTB)

Mask diplomacy: China tries to rewrite virus narrative
Laurie CHEN
March 20, 2020

With millions of face masks, low interest loans and teams of medical experts, China is trying to paint itself as a Good Samaritan while deflecting criticism over its initial missteps in handling the coronavirus.

Beijing has showered struggling European nations with aid as part of a diplomatic charm offensive.

In recent weeks, it has also donated hundreds of thousands of surgical masks and test kits to the Philippines and Pakistan, sent teams of medics to Iran and Iraq, and extended a $500 million loan to help Sri Lanka combat the virus.

While COVID-19 first emerged in the Chinese city of Wuhan in December, Beijing says it has now curbed its spread, with new domestic cases dwindling to zero Thursday.

But as other governments now scramble to cope with the pandemic, China is sending masks, medical supplies and experts.

It comes as Beijing and Washington are engaged in a tit-for-tat public opinion war over China’s recent mass expulsion of US journalists and President Donald Trump’s continued use of the phrase «Chinese virus» to describe the coronavirus.

Trump slammed China for its lack of transparency over the pandemic that has now infected more than 240,000 worldwide, saying «the world is paying a big price» in a news conference on Thursday.

China’s foreign ministry hit back on Friday, saying the US was trying to «shift the blame» for the pandemic.

With the US also battling the virus on its home turf, analysts say China is rushing to reposition itself as an alternative global leader.

«Now, with the US government under Trump failing to provide any meaningful international response and the EU occupied with national responses, it offers China’s government a unique opportunity to step into the empty spot,» said Marina Rudyak, an expert in Chinese foreign aid at the University of Heidelberg.

By doing so, China was also trying to rewrite the COVID-19 narrative, deflecting criticism of its initial attempts to cover up the outbreak and posing as the saviour of «other countries who either delayed their response or were less prepared than China,» added Rudyak.

President Xi Jinping pledged assistance to hardest-hit Italy and Spain in phone calls with their prime ministers, the official Xinhua news agency reported.

Two Chinese medical teams were sent to Italy in a high-profile show of solidarity with the earliest European Union partner in Xi’s massive «Belt and Road» infrastructure project.

Italy is now the second hardest-hit country in the world with more than 35,000 cases.

EU Commission President Ursula von der Leyen said on Twitter this week that China would ship two million masks to Europe «immediately» and expressed her gratitude to Premier Li Keqiang.

She said the EU helped China in January, by donating equipment, and tweeted: «Today, we’re grateful for China’s support.»

Beijing also sent medical equipment to Serbia this week after an appeal for help.

«It has turned out that without you Europe can hardly defend itself,» Serbian President Aleksandar Vucic told Beijing’s ambassador as Chinese virus tests arrived.

He said the country had been waiting for its «Chinese brothers».

The EU — of which Serbia is not a member — announced a ban on the export of medical equipment on Sunday, a move slammed by Vucic.

Xinhua said more aid and doctors from China would arrive in Serbia in the next few days.

Beijing has in recent years challenged Brussels for influence in the Balkans, in particular through heavy loan-based infrastructure investment in cash-strapped countries.

Other political allies which China has supported or supplied include a number of African nations.

Meanwhile Jack Ma, China’s richest man, donated two millions masks to be distributed across Europe, with shipments having arrived in Belgium, Spain and Italy.

Another million masks bound for France left China on Wednesday.

A front-page commentary by the state-run People’s Daily on Thursday emphasised China’s role as a «responsible major country» that willingly cooperates with other nations.

For some European countries, China’s strategy appears to be working.

«There are competing narratives evolving in Europe. Most people see China being responsible for this global crisis,» said Joerg Wuttke, president of the EU Chamber of Commerce in China.

«But the generous humanitarian help from China will possibly swing the public opinion in Europe more in favour of China.»

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: