REUTERS/Stephane Mahe

Folkehelseinstituttet har ikke funnet dokumentasjon på luftbåren smitte av koronaviruset, men oppfordrer til varsomhet på sykehusene.

Folkehelseinstituttet har nå gjennomgått studier som er gjort av koronaviruset så langt.

Gjennomgangen viser at smitte i hovedsak kan spores tilbake til direkte eller indirekte fysisk kontakt. Det er ikke funnet studier som dokumenterer at det forekommer luftbåren smitte av koronaviruset.

Folkehelseinstituttet oppfordrer likevel til varsomhet på sykehus og viser til at én studie har målt virusholdige partikler i luften i pasientrom der pasienter med koronavirus har vært innlagt.

I en annen studie klarte man derimot ikke å finne virusholdige partikler i luftprøver tatt mer enn 10 centimeter fra haken til en virussyk pasient.

FHI understreker i sin gjennomgang at det er usikkerhet knyttet til funnene.

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.