Oslo Universitetssykehus vil kartlegge risikoen for å bli smittet på arbeidsplassen og i samfunnet. Alle kan delta i denne elektroniske spørreskjemaundersøkelsen. Det er viktig at friske uten symptomer deltar, så de kan sammenlikne svarene deres med de som har viruset.

Hensikten med denne vitenskapelige studien er å lære mer om koronaviruset (COVID-19) sine smitteveier. Vi vet at viruset overføres med dråper, men ingen vet hvor vi faktisk blir smittet. Vi vil undersøke om det er på T-banen, på fest, på handletur eller hjemme vi får koronavirus. Ved å sammenlikne svarene til de som har koronavirus med de som ikke har viruset kan vi finne ut dette.

I tillegg ønsker vi spesielt at noen grupper melder seg:

  • Personer som har koronaviruset
  • Personer som har blitt testet for koronaviruset
  • Personer som tror de har symptomer på koronaviruset
  • Personer i karantene eller hjemmeisolasjon
  • Ansatte i helsesektoren
  • Pasienter på norske sykehus

Studien er en såkalt case-control studie og jo flere som deltar jo mer får vi vite om viruset.

For å lære mer om viruset vil noen få deltakere også bli invitert til å avgi ekstra prøver og bli testet for  koronavirus. Deltakere kan også få oppfølgingsskjema for å se hvordan det gikk med dem.

Det tar 10-15 minutter å fylle ut spørreskjemaet. Før dette må du signere et elektronisk samtykkeskjema.

Du melder deg på studien ved å logge deg inn med BankID/MinID og lese og signere samtykkeskjemaet elektronisk.

Oslo Universitetssykehus

Vi i Document vil gjerne oppfordre alle våre 700.000 månedlige brukere å delta i denne kartleggingen. Del saken på alle sosiale medier.

 

Kjøp Peder Jensens bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.