Beslutningen om å redusere styringsrenten ble tatt på et ekstraordinært møte i sentralbanken 12. mars. Bildet viser statsminister Erna Solberg og sentralbanksjef Øystein Olsen  i forbindelse med Sentralbanksjef Øystein Olsen sin årstale i Norges Bank.   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Norges Bank reduserer styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent.

– Norge er sterkt preget av utbruddet av koronaviruset, covid-19. De viktigste tiltakene for å begrense konsekvensene av virusutbruddet er de som begrenser smitten og redder liv, skriver Norges Bank.

– Norges Banks oppgave er å fremme økonomisk stabilitet. Det gjør vi gjennom å bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder, og ved å tilpasse rentenivået til den økonomiske situasjonen, heter det.

Norges Banks neste rentemøte var i utgangspunktet torsdag neste uke. Men den kritiske situasjonen for økonomien i kjølvannet av koronavirusutbruddet har endret situasjonen.

– På kort sikt vil aktiviteten i norsk økonomi reduseres betydelig som følge av virusutbruddet. Mange bedrifter er allerede negativt påvirket. Det er kommet flere varsler om permitteringer, og arbeidsledigheten ventes å øke. Et markert fall i oljeprisen bidrar også til å svekke de økonomiske utsiktene, skriver Norges Bank.

Beslutningen om det siste kuttet ble tatt på et ekstraordinært møte i sentralbanken 12. mars. Den var enstemmig.

– Det er betydelig usikkerhet om varigheten og konsekvensene av virusutbruddet, og det er en risiko for et markert tilbakeslag i økonomien, heter det.

– En lavere rente kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi. Det vil likevel kunne dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for mer langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting.

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.