Mette Frederiksens regjering legger torsdag frem hastelover for Folketinget der den ber om lov til å kunne tvangsinnlegge folk og tiltvinge seg adgang til boliger. En rekke andre beføjelser tyder på at regjeringen vil være forberedt på alle eventualiteter.

Det minner nærmest om forberedelse på en krigssituasjon.

Ansamling av personer over 100, forbys. Det varslet statsministeren i pressekonferansen onsdag.

  • Regeringen vil gøre det muligt med lov at forbyde forsamlinger med mere end 100 personer.

Men så kommer rekken av tvangstiltak:

  • Myndighederne skal kunne tvinge personer, der har en smitsom sygdom som coronavirus eller symptomer på det, til at lade sig undersøge, indlægge på et sygehus og være i karantæne. Hvis personer nægter at lade sig undersøge og/eller indlægge, skal myndighederne uden retskendelse med tvang kunne sikre sig »adgang til den pågældendes bolig og andre lokaliteter, som den pågældende råder over«, hvis der er mistanke om, at de har coronavirus.

Tvangsvaksinering

  • Sundheds- og ældreministeren kan med henblik på at nedbringe antallet af øvrige patienter i sundhedsvæsenet iværksætte tvangsmæssig vaccination af nærmere bestemte risikogrupper med henblik på at minimere udbredelsen af øvrige sygdomme i befolkningen.

Konfiskering

  • Sundheds- og ældreministeren kan iværksætte »ekspropriation af privat ejendom«. Det betyder, at staten vil kunne overtage privat ejendom. Det fremgår ikke, i hville tilfælde det kan blive nødvendigt. Der vil ydes fuld erstatning til den eller de berørte ejere, hvis dette tiltag iværksættes.

Forby bruk av næringseiendom

  • Sundhedsministeren vil sammen med erhvervsministeren kunne forbyde adgang eller brugen af lokaler, som erhvervsdrivende råder over, og hvortil offentligheden har adgang, herunder regler om tilladt maksimalbelægning.

Forby adgang til transportmidler

  • Mulighed for at forbyde adgang til eller lægge restriktioner på transportmidler.

Adgang til lukking

  • Mulighed for at forbyde besøg på offentlige og private plejehjem og sygehuse.
  • Muligheden for at lukke offentlige institutioner som skoler, uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner.

Biologisk krigføring?

  • Sundheds- og ældreministeren kan påbyde at afspærre områder, »hvor en alment farlig sygdom optræder med risiko for, at en sådan sygdom optræder eller bringes ind, eller hvor der er mistanke om, at der er udlagt biologisk kampstof, således at samkvem med omgivelserne forhindres i fornødent omfang«.

Det har allerede reist seg kritikk mot at tiltakene og fullmaktene er for omfattende og inngripende. Den kritikken vil neppe stilne etter disse forslagene.

Fordi tiltakene er så omfattende vil regjeringen hekte på en datomerking: Loven utløper 1. mars 2021.

De ble lagt frem for Folketinget kl 10.00

 

 

 
Regeringen klar med vidtgående hastelovgivning: Vil tvangsindlægge syge og tvinge sig adgang til privat bolig

Regeringen fremlægger et lovforslag til hastebehandling i Folketinget med vidtgående tiltag mod coronavirus.
 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.