Hanne Glemmestad, medlem i profesjonsrådet for sosionomer er kritisk til NAV-ansatte med studier på Krigsskolen. Foto: FO

Hanne Glemmestad, sosionom og medlem av forbundsledelsen i Fellesorganisasjonen (FO) er kritisk til NAV-ledere med militær bakgrunn. Hun mener disse er utdannet til strid, og vil at de skal ha sosialfaglig utdannelse fremfor studier fra Krigsskolen.

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over 30.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Glemmestad sitter i forbundsledelsen og er medlem i profesjonsrådet for sosionomer. I en større reportasje i FOs eget blad, Fontene, kommer hun med krass kritikk, noen ville vel kalle det mistenkeliggjøring, av ledere med militær bakgrunn.

– Nav er den eneste velferdstjenesten som har en så allsidig tilsettingspraksis, til tross for at oppdraget er å løse kompliserte samfunnsutfordringer og ivareta mennesker i svært sårbare livssituasjoner, sier hun.

– I Nav er det en tro på at med tilstrekkelig internopplæring, så vil en leder være rustet. Innen skoleverket forventer man pedagogisk formalkompetanse hos lederne. Slik bør det også være i Nav, sier Hanne Glemmestad.

– Sosionomer må bli ledere

Der andre ville si at mengden av sosionomer uten reell livserfaring og/eller lederutdannelse er et av hovedproblemene med NAV, ønsker Glemmestad seg flere sosionomer og andre sosialfaglige spesialister.

– De har fått opplæring i lovverket og forstår kompleksiteten i sosiale problemer. Det har man ikke med andre utdanninger, og disse må jobbe hardt for å tilegne seg det.

– Er det ikke mye forlangt å kreve en bestemt utdanning eller skole?

– Det viktige er at de må forstå den faglige oppgaven som skal løses. Nav-ledere trenger innsikt i formålsparagrafen til Nav-loven, Folketrygdloven og Sosialtjenesteloven, mener Glemmestad.

– Er det ikke en forutsetning at en leder setter seg inn i det?

– Jo, men det krever at leder tar denne innsikten med inn i en sosialfaglig setting og at de anvender det.

– Krigsskolen er en anerkjent lederutdanning, holder ikke det?

– Det er ikke tilstrekkelig. Nav har vært opptatt av styringsledelse, men har hatt for lite fokus på fagledelse. Det trengs for å gjøre gode resonnementer, for å fatte rettsriktige beslutninger og til å utøve godt skjønn. Har du ledere som er opptatt av å lede og administrere, kan det fort glippe på det kvalitative i faget, sier hun.

Fontene skal ha ros for at de har snakket med flere ledere med nettopp den utdannelsen Glemmestad ikke mener er tilstrekkelig. En av dem er Per Morten Nyeng, leder for NAV Midt-Gudbrandsdal, han er utdannet fra Krigsskolen og har 10 år i Forsvaret.

Per Morten Nyeng. Foto: Privat

– Jeg tror ikke folk flest kjenner til hva utdannelse og yrkeserfaring i Forsvaret innebærer. Det er mange forutinntatte holdninger. Jeg tok naturfaglinja ved Krigsskolen og har realfag, språk, pedagogikk og psykologi i fagkretsen.

– Selvsagt er utdannelsen fagrettet mot jobben Forsvaret skal gjøre, men opplæringen gir relasjonskompetanse, opplæring i samhandling, analytisk tenkning, kommunikasjon og strategisk vurderingsevne.

– Har du savnet å ha grunnutdanning i sosialfag?

– Nei, gjennom utdanning og yrkeserfaring mener jeg å ha god sosialfaglig forståelse. For å være en dyktig Nav-leder må man først og fremst ha de rette personlige egenskapene. Selvsagt skal man ha kjennskap til faget, men det skaffer man seg gjennom kurs, livserfaring, og dyktige ansatte. Man må ikke ha gått en bestemt skole. Det å være Nav-leder er mer enn å ha fagkompetansen. Man skal ha kontroll på budsjett, delta i planarbeid i kommunen, som å se sosialfag i sammenheng med boligpolitikk for eksempel.

– Hvilket fortrinn gir den militære bakgrunnen deg?

– Evne til å tenke strategi, bygge relasjoner, lytte og jobbe med å få det beste ut av mine kollegaer. Det er ikke nødvendig å gå sosionomutdanning for å få det.

Vi kan si oss enige med Glemmestad at om du har ledere som er opptatt av å lede og administrere, kan det fort glippe på det kvalitative i faget, men vi tror ikke det er for mye ledelse og for få sosionomer som er problemet for de vel 19.000 ansatte i NAV. Problemet er snarere det motsatte.

Denne saker kom som resultat av at en våken leser sendte oss et tips. Vi takker leseren for tipset og benytter anledningen til å oppfordre andre lesere til å tipse eller støtte oss på andre vis. 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂