Stadig oftere dukker det opp heslige boligblokker som utarmer det kulturhistoriske miljøet. Utbyggerne synes å ha fritt spillerom, og middelalderbyens småhusbebyggelse fortrenges mer og mer av en kasernearkitektur etter murmanske forbilder. Det er en byutvikling på tvers av merkevaren «Norges eldste by», styrt av interesser og hensyn som hverken bryr seg om byens fortid eller de kulturelle tradisjoner.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.