Sakset/Fra hofta

Strømmen av flyktninger bare vokser. I 2019 mottok Norge 900 kvoteflyktninger fra DR Kongo. Det antallet blir nullet ut av befolkningsveksten i det samme landet i løpet av 2 timer og 45 minutter. På bildet ser vi unge toposa-kvinner i Sør-Sudan, et annet land med mange flyktninger og stor befolkningsvekst. Foto: Geir Furuseth

I år igjen tar Norge imot 3 000 kvoteflyktninger, 600 av disse fra Rwanda. I 2019 kom 900 fra DR Kongo. Enkel matematikk viser hvor fåfengt kvotesystemet er for å bidra til å løse verdens flyktningproblem.

Folketallet i Rwanda ble beregnet til 12,3 millioner i 2018, og årlig befolkningsvekst til 2,7 %. Høye fødselstall gir en svært ung befolkning. 42,9 % av befolkningen er under 15 år og kun 2,4 % er 65 år eller eldre. Å hente voksne mennesker fra et land med stort behov for voksne er en problematisk sak i seg selv, men la oss se på hvorvidt det vil hjelpe Afrika at vi tar imot kvoteflyktningene.

Årlig vokser verdens befolkning med 80 millioner, de fleste fødes nettopp i land som Rwanda. På sikt – og måtte det være på kort sikt – må disse landene selv få skikk på eget hus.

For et år siden tok Norge i mot 900 kongolesiske kvoteflyktninger. Jeg regnet den gang ut hvilken nytteeffekt det ville ha for Kongo at Norge avhjalp med de 900.

I Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) bor det omtrent 80 millioner mennesker. DR Kongo har verdens heftigste årlige befolkningsvekst på opp mot tre og en halv prosent. De 900 kongoleserne som kommer til Norge tilsvarer omtrent to timer og tre kvarter befolkningsvekst i Kongo.

Hvis hvert eneste land i verden tok i mot 900 kongolesere i år (FN opererer med 193 medlemsstater, jeg runder opp til 200 for enkelhets skyld) ville det bli 180.000 kongolesere. Det er jo mye folk. Men det tilsvarer ikke mer enn tre uker og tre dager befolkningsvekst i DR Kongo.

Ok, la oss ta et tanke-eksperiment og si at verden flesker til:

  • Hvert eneste land tar imot 10.000 kongolesiske kvoteflyktninger
  • Tenk på Holmestrand, Odda, Lyngdal, Brønnøysund eller Risør. Ti tusen tilsvarer en norsk by
  • Hvert land i verden bidrar med å bygge hver sin by med plass til ti tusen kongolesiske kvoteflyktninger
  • Det er to hundre ganger Brønnøysund, det er to millioner kongolesere, som igjen er seks ganger Islands befolkning
  • Man skulle kanskje tro at det ville gjøre all verdens forskjell for DR Kongo og verdens flyktninger.

Men, nei.

I henhold til de siste tallene fra FNs høykommissariat for flyktninger (UNHCR) finnes det mer enn seks millioner flyktninger fra og i DR Kongo. Da ville det altså gjenstå fire millioner kongolesere som måtte klare seg som best de kan, som kongolesere flest.

‘Kongolesere flest’ er et passende uttrykk i denne sammenheng. Faktum er nemlig at ved utgangen av året ville DR Kongo likevel hatt 800.000 flere innbyggere enn før de sendte ut nok mennesker til å romme to hundre byer. Og det er Kongo alene, uten tanke for andre lands flyktninger eller kommende år.

Det er et fåfengt prosjekt.

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.