«The workington man» var de konservatives målgruppe. Arbeidere i de tradisjonelle Labour-valgkretsene i industriområder hvor de har stemt rødt siden tidenes morgen. Workington var en av valgkretsene som måtte skifte politisk farge fra rødt til blått hvis de konservative skulle få majoritet. Det skjedde med stor margin. Dette skiftet viser at vanlige arbeidere føler at […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.