«The workington man» var de konservatives målgruppe. Arbeidere i de tradisjonelle Labour-valgkretsene i industriområder hvor de har stemt rødt siden tidenes morgen.

Workington var en av valgkretsene som måtte skifte politisk farge fra rødt til blått hvis de konservative skulle få majoritet. Det skjedde med stor margin. Dette skiftet viser at vanlige arbeidere føler at Labour har forlatt dem.

En stor symbolsk seier for Boris Johnson.

Kjøp Sammenstøt mellom sivilisasjoner? her!