Kraftlinje i Kviteseid. Foto: Aksellister / Wikimedia Commons.

Nordmenn har aldri før brukt så mye strøm som i 2018. Det viser nye tall fra SSB. Samtidig gikk den totale kraftproduksjonen ned.

De totale strømforbruket i Norge økte med 2 prosent fra 2017 til 2018, viser tall fra SSBs årlige elektrisitetsstatistikk.

I 2018 økte vindkraftproduksjonen med 36 prosent, men vindkraft står fremdeles bare for 2,4 prosent av den totale kraftproduksjonen. Vannkraft står for 95 prosent av strømproduksjonen i Norge.

Den totale kraftproduksjonen falt med 1,6 prosent fra 2017 til 2018, selv om Norge brukte 2 prosent mer strøm.

Økningen i strømforbruk er størst innen gruppene utvinning av råolje og naturgass», «produksjon av ikke-jernholdige metaller i kraftintensiv industri» og «informasjon og kommunikasjon».

I gruppen «informasjon og kommunikasjon» økte forbruket med 55 prosent fra 2017 til 2018. SSB mener at årsaken er at det har blitt etablert flere nye datasentre i Norge i 2018.

Kraftnæringen som helhet satt i 2018 igjen med et driftsresultat på 44 milliarder kroner.

(©NTB)

 
 

Kjøp Roger Scrutons bok «Konservatismen» fra Document Forlag her!