Sakset/Fra hofta

Aud Tønnessen. Foto: Universitetet i Oslo.

I februar i fjor sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner tydelig at det ikke skal opprettes en egen imamutdanning ved Det teologisk Fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo (UiO). Men dekan Aud Tønnessen mener det er fremtidsrettet å prøve dette ut i Norge og at det er «spennende både forskningsmessig, utdanningsmessig og samfunnsmessig».

Forfatteren og muslimen Sylo Taraku, som også er rådgiver for Tankesmien Agenda, argumenterer gjennom sin nye bok, Frihetskampen i islam, for at norske muslimer trenger imamer utdannet i Norge. Dette skriver Universitas.

–⁠ Mange muslimske ledere har bakgrunn fra totalitære samfunn. Vi trenger autoriteter som er tilpasset norske forhold. Teologien har blitt utviklet i en annen kontekst, der muslimer er majoritet. Muslimene i Norden må tenke selv om hvorvidt de skal håndhilse, om apostasi, homofili, kvinnelige imamer, hvilke jobber man kan ta som muslim og hvem man kan gifte seg med.

–⁠ Jeg ville sette i gang en diskusjon om hvordan muslimer skal leve i sekulære samfunn, sier han.

Tarakus ønske om diskusjon med sine trosfeller om bl.a. «hvem man kan gifte seg med», ser umiddelbart ut til å bli et utspill som møter betydelig motstand. Hvis han da i det hele tatt får tilhørere.

Han har etter eget utsagn nylig opplevd såkalt scenenekt, og skrev følgende om den på egen FB:

Da har jeg opplevd å bli «deplatformed». Skulle snakke om min nye bok, «Frihetskampen om islam» et sted (skal ikke fortelle hvor), men initiativtakeren ble presset til å trekke invitasjonen tilbake. Av folk som ikke har lest boken, men som mente tittelen virket litt suspekt. De var usikre på hva jeg kommer til å si.

I 2015 vedtok Stortinget at regjeringen skulle utrede muligheten for en offisiell, norsk imamutdanning. I 2018 ønsket flere norske imamer en egen studieretning for imamer, slik at vordende imamer ikke trengte å dra utenlands for å studere. Dette ble støttet av daværende studiedekan Oddbjørn Leirvik, men i februar i fjor satte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner foten ned for en egen imamutdanning ved TF.

Den nye dekanen ved TF, Aud Tønnesen, avviser imidlertid ikke Tarakus forslag om imamutdanning. For henne er tilstrekkelig pengestøtte en primærutfordring (!).

–⁠ Jeg mener at hvis det skal skje må det komme en solid ressurstilførsel. Det er et utdanningsmessig risikoprosjekt. Men jeg mener også at det er fremtidsrettet å prøve det ut i Norge og at det er spennende både forskningsmessig, utdanningsmessig og samfunnsmessig.

–⁠ Hvordan tror du jobbutsiktene vil være for imamer utdannet ved TF?

–⁠ Det er jeg usikker på. De vil ha en fortolkningskompetanse til å se religionene innenfra og utenfra, og det kan være attraktivt. Det blir stadig viktigere å ha religiøse ledere med høy akademisk kompetanse og som kjenner samfunnet de er en del av.

–⁠ Hvordan ville oppbyggingen av imamstudiene vært?

–⁠ Det må utredes nøye. Vi har allerede programmer for religiøse ledere som har som mål å gi en etisk kompetanse innen et norsk samfunn som beveger seg i retning av mer pluralisme.

Antall søkere til prestestillinger faller, og sterke krefter vil ha imamutdannelse i Norge. Det er trenden i dag.

Om ikke Tarakus selvopplevde scenenekt er et tydelig nok signal, så kaster lege, Aftenposten-spaltist og forfatter Usman Rana seg med store motforestillinger inn i debatten. Han er ikke begeistret for Tarakus idé om imamutdanning i Norge.

Rana sier til Universitas at han frykter at en imamutdanning ved et sekulært universitet vil mangle troverdighet blant muslimer.

–⁠ Hvorfor kan man ikke opprette profesjonsstudier innen islamsk teologi ved TF, slik det finnes for protestantisk teologi?

–⁠ Når det gjelder islam har vi ikke den riktige kompetansen når det gjelder arabisk språk, arabisk grammatikk, og islamsk filosofi innen Norges grenser. For eksempel må de som underviser i islamsk teologi kunne arabisk. Islam er en 1500 år gammel filosofisk og teologisk tradisjon, og jeg tror ikke den riktige kompetansen finnes her til lands. Og hvordan skal man ivareta alle de forskjellige retningene innen islam, som sunni, sjia og så videre? De ville kreve forskjellig utdanning.

–⁠ Hvordan ville jobbutsiktene vært for imamer utdannet ved TF?

–⁠ Det ansettes stadig nye imamer i menighetene. Men søkere fra vestlige universiteter må ha autorisasjon fra ijazah-systemet, i tillegg til vestlig akademisk utdanning.

Tarakus og Ranas ulike oppfatninger av hva som er «halal» imamutdannelse, understreker klokkerent påstanden om at et «sekulært islam» eller et «europeisk islam» neppe vil føre til en ny, felles plattform for muslimer i Vesten. Til det er de innbyrdes konfliktene i islam for sterke.

Det siste vi trenger i Norge, er å gjødsle disse konfliktene lokalt med skattepenger til et «utdanningsmessig risikoprosjekt» som det en imamutdannelse er.

 

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!