Bernie Sanders varslet tirsdag at han av hensyn til hjerteinfarktet må trappe ned valgkampen. Gitt hans høye alder betyr det at han er ferdig. Det samme er Joe Biden, som har opplevd et kraftig fall i donasjonene etter Ukraina-oppstyret.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.