Tavle

Lorenzo Lotto: The Angel of The Annunciation (1527)

Dagens kommentar er en illustrasjon på situasjonen vi står oppe i, som folk og nasjon: Vi velger ikke våre temaer, de blir påtvunget oss. Når selv våre åndelige ledere blir til forførere, er det ille.

Det tvinger oss til å gå helt til bunnen.

Vi mennesker vet mer enn vi er klar over. Forståelsen av kristendommen er nedlagt i oss fordi det er den kulturen Norge og Europa er tuftet på.

Avviklingen av denne kulturen – ved dens representanter!! – går så fort at vi merker kastene, omdreiningene, karikeringen av dydene og forvrengningen av dem til deres motsetning.

Disse dydene er ikke eksklusive, de er allmenne. Det var hva vi lærte på folkeskolen. Folk var på felles arenaer fra fødselen av, og her ble de innlært i det norske.

Det er denne kulturen som nå er truet og må forsvares.

Det gjør vi best ved å være frimodige og si det som det er.

Uten en forståelse av kristendommens kjerne blir vi rådløse og forvirrede.

Alle «verdener» er bygget opp etter et hierarki. Det spesielle med min generasjon, 68-erne, var at vi gjorde opprør mot hierarkiene. Vi var antiautoritære. Vi gikk inn for frigjøring, og samtidig hentet vi inspirasjon fra autoritære systemer. Denne motsetningen ser ut til å ville finne sin løsning, for det hyperindividuelle prosjekt er i ferd med å knele. Man har løpt linen ut. Den absolutte toleransen ender i det totalitære, som er identitspolitikk og islam.

I et slikt perspektiv blir kristendommen en trussel. Jesus er klar på forskjellen mellom himmel og jord. Han er anti-totalitær.

Disse tingene kommer ikke lett. Men barnelærdom har gitt et grunnlag. I voksen alder kan man forstå: Barmhjertighet kan ikke proklameres. En stat som vedtar godhet, har overskredet noe grenser, særlig hvis den er sjalu på mennesker og grupper som praktiserer sin egen form for barmhjertighet. Den  norske staten er plutselig ikke tolerant overfor krefter som presenterer alternativ. I dag hørte vi Hanne Røislien fortelle NRK hvor suspekt og farlig det var at «høyreorienterte» kristne i Norge – på Sørlandet og Vestlandet – ga penger til israelske bosetninger. NRK forsøker å utdefinere konservative kristne som farlige.

Dette er anti-1814. Det er et forsøk på å vende demokratiet mot dets mest autentiske representanter. Hele EU er et slikt prosjekt.

Krisen vi befinner oss i, er en mulighet, fordi den tvinger oss til å klargjøre hva vi bygger på og hva som er umistelig.

Norge ble kristnet for tusen år siden. Nå er den arven i ferd med å bli tatt fra oss.

Forsvar den!

 

Kjøp Primo Levis «Hvis dette er et menneske» fra Document Forlag her.

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Les også

-
-
-
-
-