Når russiske sjø- og luftstyrker øver skarpt rett utenfor norskekysten, blir det skremmende tydelig hvor puslete Norges forsvar nå er. Maktesløsheten er til å ta og føle på. Det eneste norske myndigheter kan gjøre, er å «se på med bekymring».  Det setter nok en støkk i russerne.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.