Tavle

Bistandsindustrien politiserer og polariserer med retoriske knep forkledt som godhet. De sørger for at de som er uenige med dem fremstår som dårlige mennesker. Det spørs om dette går hjem.

Finner folk seg i å bli fremstilt som onde fordi de er opptatt av å beskytte seg og sine?

I et forsvar for sin nye redningsoperasjon i Middelhavet skriver Leger uten grenser:

Der vi ser medisinske behov, kan andre se politiske interesser. Der vi ser pasienter, kan andre se fiender. Støtt oss og vis hvor du står.

Dette «grepet» er lett å avsløre. Vi kan vende deres egne ord mot dem:

Der vi ser behovet for å beskytte våre samfunn mot mennesker vi ikke aner noe om, og hvorav stadig flere begår de mest forferdelige handlinger, ser Leger uten grenser saken kun fra de andres side. De skyver medinsinske hensyn foran seg.

De behandler «oss» europeere som fiender ved sin bruk av humanitet som våpen. Dette er et misbruk av legegjerningen som savner sidestykke. Det devaluerer barmhjertighet og reduserer det til et politisk våpen.

Det kan bare føre til at menneskenes hjerte blir hardere. De blir nødt for å velge mellom «alle andre» og deres nærmeste. Selvfølgelig velger de deres nærmeste.

Leger uten grenser driver moralsk utpressing.

Signaturen rubb skriver i en epost:

Godheten kan være ond, det ser vi i våre gater hver dag. Ran, knivstikkinger, folk dyttes foran tog, angrep på politiet og mye mer.
Leger uten grenser ser mennesker i nød ute på Middelhavet. Disse må bringes til Europa er deres holdning.
Mange europeere ser folk som havner i nød på grunn av mennesker som er reddet fra nøden utfører avskyelige ugjerninger.
I godhetens navn bringes folk hit, som på mange måter gjør vårt samfunn utrygt og ugjenkjennelig.
Godheten kan være ond.
Selv bruker jeg øynene jeg har og ser rundt meg. Derfor har jeg avvist Leger uten grenser når de samler inn penger, og fortalt at jeg skal vurdere å gi hvis hjelpen utføres i nærområdene hvor de i nød kommer fra.

De som gjør at «godheten kan være ond» påtar seg et stort ansvar. De fører til at folk må revurdere sin oppfatning av hva som er hva.

Det synes å være den progressive elitens store ødeleggelsesprosjekt.

Ve oss!

 

Leger Uten Grenser krever igjen umiddelbar evakuering av flyktninger og migranter i Libya 

«Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!