Innenriks

Leger uten grenser svarer på anklagene om samarbeid med menneskesmuglere at deres jobb er å redde liv. Punktum.

Kommunikasjonssjef Nils Petter Mørk kommenterte opplysningene til statsadvokat på Sicilia Carmelo Zuccaro om at NGO samarbeider med smuglerne overfor NRK, og sa at beskyldningene kunne være farlige.

– Han går ut med direkte angrep på livreddande arbeid. Alternativet til å berge desse menneska er å la dei drukne, og det er ikkje noko alternativ. I tillegg er det ei openberr avsporing av det eigentlege problemet, at 5000 menneske drukna i Middelhavet i fjor, og at dette held fram også i år, seier Mørk til NRK.

Han fortel at Legar utan grenser har to skip som deltek i den humanitære operasjonen i Middelhavet, og at dei har berga 30.000 menneske sidan slutten av april.

– Vi legg oss ikkje opp i migrasjonspolitikk, kvar dei skal bu eller få opphald. Men ingen skal drukne i Middelhavet, rett framfor nasane våre. Det ville vere ein historisk fallitt, legg han til.

Mørk vil ikke gå inn på om det er grenser for hvor langt en NGO kan gå før man ender som medhjelper for smuglerne.

Document spør ham om de siste opplysningene i Panorama og Corriere della Sera, som spesifikt rettet seg mot Leger uten grenser.

Det utspant seg en e-postutveksling som Mørk sa det var ok å publisere:

Vår medarbeider Christian Skaug, bosatt i Italia, har i lang tid dekket migranttrafikken over Middelhavet fra Libya. Den senere tid har statsadvokaten på Sicilia dokumentert at NGO’er samarbeider med menneskesmuglerne.

I dag kommer det frem at Leger uten grenser er aktiv i smuglertrafikken. Gitt Leger uten grensers høye profil er det naturlig å be dere om en kommentar.
Er dette forhold dere er kjent med? Hva vil dere si om det som nå er kommet frem?
Red
Mørk svarer:

Hei Hans,

 

Jeg synes det er dårlig presseskikk av dere å publisere dette uten å ha gitt oss mulighet for tilsvar.

Nei, Leger Uten Grenser samarbeider ikke med menneskesmuglere. Vi har ikke blitt kontaktet av påtalemyndighetene I Trapiani. I sist uke forklarte vi vår operasjonelle strategi på en tydelig og åpen måte foran Senatets Kommisjon og vi er tilgjengelige hvis de har flere spørsmål.

Vi kjenner til påstandene fra Carmelo Zuccareo, den italienske statsadvokaten i Catania, Sicilia. Leger Uten Grenser er ikke mistenkt for å ha gjort noe ulovlig eller galt – derimot er vi svært bekymret for nye og grunnløse anklager mot frivillige organisasjoner generelt.

Beskyldningene kommer fra kilder som ikke har ført til offisiell etterforskning. Konsekvensen kan likefullt bli at redningsaksjoner settes i fare, og at sårbare mennesker på Middelhavet ikke blir reddet. Anklagene tar oppmerksomheten bort fra det reelle problemet, nemlig at europeiske land ikke har iverksatt skikkelige redningsmekanismer for å redde liv til havs, eller kommet med konkrete løsninger for dem som krysser havet i livsfarlige båter. Så lenge folk ikke har alternativer, kommer reisene til å fortsette, og Leger Uten Grenser kommer til å fortsette å være til stede for å redde liv.

Nils P. Mørk
Kommunikasjonssjef / Director of Communications
Leger Uten Grenser / Médecins Sans Frontières

Document:

Du må lese saken vår grundig. Det er opplysninger i Panorama – et italiensk Brennpunkt og fra avisen Corriere della Sera. Dere kan ikke avfeie dette, da vil dere miste troverdighet.

du skriver at dere ikke er anklaget, jo det er det dere er, og da blir fallhøyden stor. Spørsmålet er hva dere gjør. Hvis dere kun kjører frem prinsippene om å hjelpe vil dere fremstå som smuglernes medhjelpere. Med et slikt perspektiv kan man forsvare alt: Dere inngår da i et samlebånd som strekker seg fra Bangladesh til Europa.
Dere vet også godt at det ingen ende vil ta.
Hvis dere nå har inngått samarbeid med smuglerne – to konkrete eksempler er nevnt – må dere forholde dere til det. Kildene er solide.
hans rustad
du får all mulig anledning til å svare
Mørk svarer:
Jeg presiserer: Jeg reagerer på at dere publiserer dette på deres nettsted FØR dere ber om kommentar eller svar. Da er ikke tilsvarsretten oppfylt.
Document:

nå har vi bedt om svar, og du har gitt et svar, da regner vi med at det er greit å publisere det. dere benekter alt

h
du står ved det du sa til nrk, det skjer ikke noe samarbeid
vi refererer hva som står i italienske medier, det er helt kurant, og du kan korrigere, men hittil har du ikke lest saken kan det synes som
Nils Petter Mørk:

Jeg har lest saken og vi skal svare på de påstandene der etter hvert.

I første omgang kan du bruke det jeg har sendt. Selvfølgelig samarbeider vi ikke med menneskesmuglere. Som sagt har vi heller ikke blitt kontaktet av statsadvokaten eller mottatt noen formelle anklager.

Det er riktig at vi gjør dette på grunn av prinsippet om å hjelpe. Vi vet ikke hva den politiske løsningen på global migrasjon er. Men ingen skal måtte drukne.

Nils