Skipet «Ocean Viking». Foto: Daniel Leite Lacerda / Wikimedia Commons.

Det norskregistrerte skipet «Ocean Viking», som Leger Uten Grenser og SOS Méditerranée, snart vil sette inn i migranttrafikken over Middelhavet, er i skrivende stund på vei inn i Den engelske kanal, og ventes ifølge nettstedet Vesselfinder å være fremme i Middelhavsomådet ca. 25. juli.


Fartøyet er på vei for å erstatte skipet «Aquarius», som de to NGO-ene benyttet til samme formål innen de oppgav arbeidet i desember 2018, nettopp idet representantene for rundt 15 europeiske land mandag møtes i Paris med sikte på å finne midlertidige ordninger for migrantene som plukkes opp i Middelhavet – et møte Italias innenriksminister Matteo Salvini ventes å boikotte.

Hassiba Hadj-Sahraoui, som representerer Leger Uten Grenser, sier til Le Monde at arbeidet ble oppgitt i desember på grunn av politisk press og juridiske hindringer.

I oktober inndro Panama flagget vårt under press fra Italia, etter at vi først hadde mistet Gibraltar-flagget. Siden fikk eieren av skipet skaffet seg flagg i Liberia, men på den uttrykkelige betingelse at det ikke skulle drive redningsarbeid.

Organisasjonen fikk også bankkontoer sperret på grunn av rettsforfølgelse i Italia.

Det er ingen stater som vil identifiseres med et skip som forlanger å distribuere ulovlige innvandrere i Europa, uttalte Matteo Salvini i september.

Men nå har altså de to NGO-ene skaffet seg et norsk skip. Louise Guillaumat, som representerer SOS Méditerranée, sier til Le Monde at «Ocean Viking» er et nyere, raskere og mer robust skip enn «Aquarius». Kostnaden ved driften av skipet er estimert til 14.000 euro pr. døgn, opplyser hun.

Leger Uten Grenser og SOS Méditerranée har lansert en kampanje hvor de ber om donasjoner, sier Guillaumat.

De møtte også norske myndigheter ved begynnelsen av sommeren. «Det er viktig å ha solide institusjoner for å hanskes med politisk press», hevder Hassiba Hadj-Sahraoui.

Møtet fant sted etter bombingen av interneringsleiren for migranter i Tajoura utenfor Tripoli, hvor mer enn 50 mennesker ble drept.

Med sitt nærvær i Middelhavet ønser de to NGO-ene å «presse europeiske regjeringer» til å etablere «effektive og forutsigbare mekanismer for ilandstigning» av migranter, skriver Le Monde. Guillaumat sier at de ikke vil ta seg inn i italiensk territorialfarvann uten lov, men at det heller ikke kommer på tale å sette migranter i land i Libya.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.