Skipet «Ocean Viking». Foto: Anthony Jean / SOS Mediterranée / Twitter.

De frivillige organisasjonene (NGO-ene) SOS Méditerranée og Leger Uten Grenser har som det nylig ble kjent chartret det norskregistrerte skipet «Ocean Viking» med sikte på å gjenoppta sine operasjoner i forbindelse med migranttrafikken i Middelhavet.

Til den franske internasjonale kringkasteren Radio France Internationale (RFI) sier SOS Méditerranées talsmann Frédéric Penard at NGO-en hadde store vanskeligheter med å finne et nytt fartøy da den måtte avbryte virksomheten med skipet «Aquarius» i desember 2018 etter å ha mistet flagget både i Panama og på Gibraltar.

«Det var nødvendig å finne et like robust og pålitelig fartøy, med et flagg som gjør det mulig å hanskes med sakskomplekset slik det er i dag. Det var også nødvendig å finne et rederi som var klart til å følge oss, og det har vi i dag med Ocean Viking.»

Penard roser den norske innstillingen til saken:

«Norges holdning er den alle stater burde ha, nemlig respekt for maritim lov.»

Hva slags signaler er det NGO-ene har fått fra norske myndigheter som får Penard til å si dette?

Utenriksdepartementets (UD) talsmann Per Bardalen Wiggen opplyser til Document at Leger Uten Grenser den 5. juli hadde et møte med embedsverket i UD for å informere om planene om å gjøre klar en båt med norsk flagg med sikte på søk- og redningsinnsats i Middelhavet.

– Departementet tok informasjonen til etterretning, sier Bardalen Wiggen.

Det ser altså ikke ut til at organisasjonen fikk noen større oppmuntring på politisk nivå, hvor man tilsynelatende forholder seg nokså passive og avventende til situasjonen – til tross for den italienske innenriksminister Matteo Salvinis uttalelser om at ingen land ønsker å gi et flagg til et skip som hjelper menneskesmuglere. Men embedsverket hadde heller ikke innvendinger til NGO-ene, som må ha tenkt at den som tier, samtykker.

«Ocean Viking» befinner seg i øyeblikket utenfor kysten av Frankrike på vei inn i Biscayabukten.

Om få dager er det fremme i Middelhavet, og det er således kun et spørsmål om kort tid før en ny migrantaffære bryter løs – og da med Norge i en rolle regjeringen virker noe motstrebende til å se i øynene.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.