Søsknene Yasin, Taibeh (t.h. på bildet), Ehsan og deres mor Atefa Rezaie Abbasi har landet på Værnes lufthavn den 20. juni 2019. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix.

En lege som bistod politiet da familien Abbasi forgjeves ble forsøkt uttransportert fra Norge, har tidligere uttrykt «sterk motvilje mot innvandring» hos Rights.no og Document, skriver Klassekampen.

Dermed er tonen satt for et forsøk på å diskreditere den nevnte legen med sikte på at han ikke skal få utøve sitt arbeid i forbindelse med utlendingssaker. Han er «omstridt» og «kontroversiell», må vite. Det skal ikke så mye til:

Legen er kontroversiell fordi han har stått bak flere innlegg på nettsider som Document, Human Rights Service (HRS) og det svenske Avpixlat, som markerer seg sterkt kritiske til innvandring og islam. Samtidig har han vært ansvarlig lege på politiets utlendings­internat Trandum i mange år. Dette ble avslørt av Ny Tid i 2016, med flere eksempler på kommentarer:

Offentlig­gjøringen av legens bistand i Abbasi-saken markerer altså forsøk nummer to på å ilegge ham yrkesforbud, og dermed skremme andre til å velge mellom levebrødet og ytrings­friheten: Det tåles ikke at den som skal arbeide på utlendings­feltet, kanskje også i resten av offentlig sektor, tilkjennegir politisk motstand mot masse­innvandring – i legens tilfelle med fullstendig edruelige kommentarer.

Abbasi-familiens advokat Erik Vatne er kledelig sjokkert:

– Det er graverende dersom politiet har brukt denne legen til å vurdere familiens helsesituasjon i forkant og underveis i uttransporteringen, sier familiens advokat Erik Vatne.

Legens kommentares vitner etter advokatens mening om en «en fremmed­fiendtlig innstilling» som gjør ham uegnet i rollen. Men legen samarbeider med en iraker i firmaet sitt. Hvordan lar det seg forene med fremmed­fiendtlighet?

Vatne insinuerer i praksis at legens politiske oppfatninger hindrer ham i å utøve profesjonelt skjønn, til tross for at det ikke finnes tegn til faglige innvendinger mot hans mangeårige arbeid på utlendingsfeltet.

Men måtte ikke en slik mistenksomhet også gi seg utslag i skepsis mot innvandrings­tilhengere? Skal heller ikke de få lov til å jobbe med utlendings­saker, eller er de OK fordi de tilhører de innbilt gode menneskene?

Det finnes indikasjoner på at for eksempel tolker på utlendings­feltet tipser asylsøkere om hva slags opptreden som er mest hensikts­messig med sikte på fordelaktig behandling av asylsøknaden. Skal tro om ikke behovet for opprydning her er vel så stort?

Vatne vil klage legen inn for Rådet for legeetikk. Når hyper­moralister sier «hopp», blir det vanskelig for innbilt etiske personer ikke å hoppe:

Rådet for legeetikk har overfor Adresseavisen kritisert lege­godkjenningen av utsendelsen av Atefa Rezaie i bevisstløs tilstand.

Når skal vi egentlig få vite noe mer om hennes helsetilstand? Er hun syk, eller kommer tilfellene av bevisstløshet beleilig?

Rådets leder Svein Aarseth er kledelig «overrasket» over at politiet ikke har brukt en lokal lege. Men hva om etaten foretrekker å involvere leger de har brukt til lignende arbeid før? Er det så vanskelig å tenke seg?

Aarseth forstår det kanskje ikke selv, men han gjør seg i praksis til redskap for innvandrings­lobbyen: Han omtaler «skribent­aktiviteten», en håndfull leser­kommentarer for fire år siden da temaet var på alles lepper, som «ganske ugrei».

Ordbruken kan synes mild, men er i praksis et signal om at her er det fritt frem for å stikke kjepper i hjulene for legen.

Det trehodede trollet Klassekampen, asyl­advokaten og lege­etikeren går altså langt i å anklage legen for å være uhederlig motivert i sitt arbeid.

Men særlig vanskelig er det ikke å sende den anklagen i retur. Skal tro om ikke Aarseth lar sin etikk bli styrt av det han fornemmer er den sterkeste politiske vinden? Skulle advokaten liksom være noen uhildet part i saken?

Helt enkel blir nok denne vurderingen likevel ikke. Rådet for legeetikk kan vanskelig unngå å vurdere risikoen for at den politiske vinden lett kan snu i deres disfavør. Stemningsbølgen hos Abbasi-familiens støttespillere i Trondheim er ikke alene et representativt bilde av offentlighetens syn på saken.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.