Etter at eit vitne har trukke anklaga si tilbake, er den dømde klansjefen Abdallah A.-C. igjen på frifot.

Forrige uke utførte politiet razzia hjå Abdallah A.-C. Han var mistenkt for såkalla «zuhälterei» (pimping). Prostitusjon i seg sjølv er ikkje straffbart i Tyskland, men om dette foregår under rettsleg ulovlege metodar, stiller saka seg annleis.

Nok eit tilbakeslag
Politietteforskarane meinte dei tok den tidlegare dømde (og frikjende) Abdallah in flagranti onsdag kveld, men så synte det seg at klansjefen, i midten av tredveåra, nok ein gong hadde betre kort på handa enn politiet.

Statsadvokat Martin Steltner, uttalte til Berliner Morgenpost (BM), at klansjefen er lauslatt fredag formiddag. Steltner gav ingen ytterlegare kommentarar til saka.

Ifølgje opplysningar frå BM, vart saka henlagt av di vitnet trekte anklaga si tilbake. Razziaen onsdag kveld i Lietzenburger Straβe i bydelen Charlottenburg-Wilmersdorf, var basert på ei arrestordre, med basis i vitnet si utsegn.

Dermed kan ikkje eventuell kriminalitet provast. Innad i politiet fortel kjelder at dette førte til stor frustrasjon.

Skinande stjerne

Abdallah A.-C. vert rekna som ein av dei verkeleg store «heltane» i  den berlinske underverda. På Instagrambilete står han med dyre sportsbilar, og anna ekslusivt utstyr. Han er tidlegare straffa for køyring utan sertifikat. For dette fekk han ei minimal straff, og var atter på frifot i januar.

Saka om rapparen Bushido
Document har tidlegare skrive om denne familia, som vert rekna som den minst kjende av dei 10-12 berlinske klanane. Dette mellom anna av di dei held ein lågare profil enn dei fleste andre. Som vi skreiv her i januar, vart klanleiaren (Abdallah A.-C.) skulda for truslar og overgrep mot sin tidlegare samarbeidspartnar, den kjende rapparen Bushido. Etter ei – for tyske myndigheiter – svært pinleg rettshøyring, vart Abdallah A.C. og bror hans – Arafat A.-C. frikjende.

Til stor jubel for klanmedlemene.

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.