Nytt

Illustrasjonsbilde: CBS19 / YouTube.

Familier med tysk statsborgerskap forlater i økende grad Tysklands storbyer for å flytte ut i periferien, mens innflyttingen til byene domineres av unge enslige samt innvandrere og asylsøkere.

Det går frem av en studie som er gjennomført av Institut der deutschen Wirtschaft (IW) i Köln, skriver Die Welt, som har fått eksklusiv tilgang til studien fra den økonomiske tenketanken.

Utflyttingen fra byene har pågått i flere år, og trenden er tiltagende. Blant årsakene som nevnes er stadig høyere leiepriser.

Analysen taler sitt klare språk om man ser nærmere på de 110 såkalt kretsfrie byene i Tyskland, som er av en slik størrelse at de ikke tilhører noe landdistrikt:

Økonomene tok også en nærmere titt på flyttemønstrene hos tyske statsborgere, for statistikken er delvis uskarp på grunn av de mange av- og omregistreringene av migranter. Det viste seg at stadig flere tyske familier flytter fra storbyene.

«Hvis man begrenser seg til den innenlandske flyttingen blant befolkningen med tysk statsborgerskap, er det kun 14 kretsfrie storbyer som har en positiv innenlandsk flyttesaldo», heter det i IW-undersøkelsen.

For de resterende 96 storbyene er det altså en netto utflytting av tyskere, samtidig som innvandringen til Tyskland er høy.

Ifølge den franske forfatteren og journalisten Éric Zemmours samfunnsanalyse handler flyttemønstrene i Vest-Europa om at den innfødte arbeiderklassen i storbyene ser seg nødt til å forlate storbyene fordi de erstattes av innvandrere som finner seg i å bo trangere og tjene mindre enn de selv gjør. Den innfødte overklassen, som ikke møter den samme formen for konkurranse, blir derimot igjen og høster fordelene av et billigere tjenerskap.

Analysen fra IW ser ut til å bekrefte denne analysen for Tysklands vedkommende.

 

Støtt Document

a

Sett gjerne opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller bidra med et enkeltbeløp:
kr

Vårt kontonummer er 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.