Den liberale økonomiske tyske tenketanken Stiftung Marktwirtschaft (Market Economy Foundation) heller kaldt vann i blodet på innvandringsvennlige tyskere. I en rykende fersk analyse utført av Intergenerational Contracts Research Center ved Albert Ludwig University of Freiburg, er konklusjonen at innvandring ikke er økonomisk lønnsomt for Tyskland.

Freiburgs finansviter Bernd Raffelhüschens analyse viser at Tysklands økonomiske fremtid står på spill.

Avisen Bild skriver at dette er en alarmmelding. Deres artikkel har overskriften: «Så mye koster innvandringen oss»:

Alarmmelding fra pensjons- og sosialøkonomiske ekspert prof. Bernd Raffelhüschen: Innvandring vil ikke kunne redde økonomien vår, pensjons- og sosialsystemene våre!

Til nå har mantraet blant eksperter vært: Vi tyskere kan bare sikre vår velstand i fremtiden hvis vi i tillegg til humanitær innvandring (asyl) spesifikt rekrutterer arbeidere og fagarbeidere fra utlandet.

Men prof. Raffelhüschen avviser det nå i en ny studie. Han sier: «Immigrasjon slik den har skjedd så langt koster oss 5,8 billioner euro totalt sett økonomisk.»

Fremtiden ser enda verre ut, ifølge Raffelhüschen:

Dette «bærekraftgapet» vil vokse til 19,2 billioner euro, hvis vi fortsetter å tillate 300 000 utlendinger inn i landet per år som kun integreres og kvalifiserer seg sakte og deretter har mindre inntekt og derfor betaler mindre inn i de sosiale systemene.

Raffelhüschen regnet også ut hva som teoretisk sett ville skje «hvis vi setter et gjerde rundt Tyskland fra nå av», dvs. ikke lenger tillater NOEN immigrasjon.

Resultat: UTEN immigrasjon ville det økonomiske gapet for skatte- og sosialsystemene vært 13,4 billioner euro i stedet for 19,2 billioner euro – altså 5,8 billioner euro lavere.

«Det er prisen for immigrasjon i vårt nåværende system,» sa Raffelhüschen.

Raffelhüschen viser til et typisk eksempel:

«En asylsøker kommer til Tyskland i en alder av 26 år, får avslag etter to til tre år, men forblir her. Så begynner han gradvis i sine første jobber, blir kvalifisert og begynner i en alder av 35 år en karriere som skatte- og avgiftsbetaler. Fordi pensjonsretten er lav, får han grunnsikkerhet som pensjonist – som innskuddene hans aldri ville vært nok til.

Det er ikke verdt det! Det hele er altfor dyrt.

Dette betyr: Tysklands samlede økonomiske velstand og vår sosiale trygghet ville vært bedre sikret UTEN innvandring enn med den smarteste migrasjonspolitikken.»

Raffelhüschen avslutter:

«Hvis vi fortsetter som før, vil vi være dumme som brød!»

Som nevnt er dette en analyse fra liberal tenketank, og dette gjenspeiler seg i antakelsene som forskerne har gjort:

«For å kunne vurdere effektene av fremtidig innvandring antok forskerne en integreringshastighet der innvandrere i gjennomsnitt ikke lenger skiller seg fra resten av befolkningen rent skattemessig etter seks år.»

Dette er velkjent ønsketenking. «De blir som oss» etter bare noen år. Og dette har de lagt til grunn i denne analysen. Men et av punktene som nevnes er at migrasjonspolitikken i tilstrekkelig grad ikke kan kompensere for konsekvensene av demografiske endringer.

Studien omtales som et «generasjonsregnskap» fremfor et mer stigmatisert «innvandringsregnskap».

Generasjonsregnskap ble utviklet av Auerbach et al. (1991, 1992, 1994) utviklet for å analysere den langsiktige bærekraften til offentlige finanser samt virkningene av finans- og sosialpolitikk. I hovedsak er dette et dynamisk finansregnskap og dermed et instrument for å fremskrive den langsiktige utviklingen av de offentlige finansene og deres fordelingsvirkninger mellom generasjoner. Grunnlaget for fremskrivingen av offentlige finanser i generasjonsregnskapet er forutsetninger om demografisk utvikling samt økonomiske og finanspolitiske rammebetingelser i fremtiden. På denne bakgrunn kan det fremtidige misforholdet mellom utviklingen av inntekter og utgifter i offentlige budsjetter fastsettes.

Det er fremtidig statsgjeld som studien er opptatt av. Og det er her kostnaden ved innvandringen kommer til syne. Avisen Frankfurter Allgemeine skriver:

Kompetanseinnvandring og flyktningmigrasjon hjelper alltid bedrifter med å fylle jobber som de ellers knapt finner noen søkere til. Men betyr det også at den økte innvandringen som Tyskland har opplevd i flere år, styrker de offentlige finansene totalt sett og øker velstanden til menneskene som bor her? Nei, fordi andelen godt kvalifiserte fagarbeidere blant innvandrere er for lav. Dette er resultatet av en ny analyse fra Freiburgs finansviter Bernd Raffelhüschen for Market Economy Foundation.

Andelen godt kvalifiserte fagarbeidere blant innvandrerne til Tyskland er for lav. Så da kunne man kanskje justere dette enkelt ved å øke denne andelen?

Nei, er svaret. Selv ikke om man øker den andelen til 50 prosent.

En endring av tysk migrasjonspolitikk som sikrer at halvparten av fremtidige migranter er høyt kvalifiserte arbeidere som matcher den innenlandske nettobetalingsprofilen, vil føre til en reduksjon i bærekraftgapet med 64,0 prosentpoeng.

Å rekruttere et gjennomsnitt på over 100 000 slike arbeidere vil også ha en positiv finanspolitisk effekt på 39,5 prosent av BNP. Likevel forblir den statsfinansielle saldoen for migrasjon negativ i begge tilfeller og utgjør henholdsvis 85,7 og 110,3 prosent av BNP. Under de moderate forutsetningene i denne analysen vil kombinasjonen av en økning i kvalifikasjonsstrukturen på 50 prosent av migrantene og rekrutteringstiltak ikke gi en positiv finansbalanse for migrasjonen totalt sett.

Forutsetningene i denne studien er moderate. De reelle kostnadene for samfunnet er selvfølgelig på et helt annet nivå enn hva denne liberale tenketanken jobber ut fra.

Konklusjonen er klar:

Innvandring til Tyskland representerer en økonomisk byrde under dagens forhold. Nåverdien av finansbalansen for fremtidig migrasjon er negativ og utgjør 149,7 prosent av BNP. Selv om aldersstrukturen til migranter potensielt gir et demografisk foryngelsesutbytte, fører ikke dette til en positiv finanspolitisk balanse for migrasjon i noen av scenariene som vurderes.

Liberale økonomer i Tyskland må gi tapt: Innvandrere senker den tyske økonomien.

Hele rapporten kan du lese her (på tysk)

Frankfurter Allgemeine  «Så mye koster innvandringen oss»: Bild

Kjøp billetter til lesermøte med Mikael Jalving!

 

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!  Nytt opplag har kommet!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.