Bernd Raffelhüschen. Foto: Universitetet i Freiburg.

Den finansielle stabiliteten i EU, som på grunn av koronakrisen skal stifte felles gjeld for første gang, trues av sjenerøse alderspensjoner i land som Frankrike og Italia, sier Bernd Raffelhüschen, en fremtredende tysk økonom som er spesialist på generasjonsregnskap, til Die Welt.

«I disse to landene er ikke bare pensjonsalderen lavere enn i Tyskland, men pensjonen er også mye høyere sett i forhold til lønningene.» Ifølge Raffelschüschen er pensjonen for folk med gjennomsnittsinntekt 67,7 prosent av lønnen i Frankrike og 79,7 prosent i Italia, mens den ligger rundt 50 prosent i Tyskland.

Som følge av disse forskjellene bruker Frankrike og Italia henholdsvis 15 prosent og 16,5 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på alderspensjoner, mens den tilsvarende størrelsen i Tyskland er rundt 12 prosent, opplyser den tyske avisen. De søreuropeiske landene forsøker å sikre sine sjenerøse pensjonssystemer ved å velte regningen over på EU, mener Raffelhüschen.

Også Wolfgang Steiger, som er talsmann for CDU i økonomiske spørsmål, er kritisk til det han kaller «ubalanser som skattebetalere, sparere og pensjonister i de mer solide medlemslandene med rette må føle som svært urettferdige», skriver Die Welt.

Vanskelighetene for EU står i kø, hva enten det gjelder migrasjon, offentlige finanser, indre ideologisk strid eller geopolitisk strategi.

Håndteringen av alle disse spørsmålene vil langt på vei avhenge av hva slags rolle Tyskland vil spille under nytt lederskap idet Angela Merkel går av. Merkel har alltid lyktes i å dempe motsetninger som skyldes forskjellene Raffelhüschen peker på.

For også Tyskland har dratt fordeler av EU-samarbeidet som har gått på andre medlemsstaters bekostning, for eksempel ved at eurosamarbeidet gir Tyskland en kunstig svak valuta som stimulerer eksporten, og at Tyskland henter mye høyt kvalifisert arbeidskraft fra andre EU-land.

Med de økonomiske, sosiale og demografiske utviklingstrekkene vi ser, er det slett ikke vanskelig å tenke seg et scenario der krybben er tom og hestene bites.

 

 

Kjøp Asle Tojes siste bok her! 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.