Nytt

Tyskerne liker ikke amerikanere som blander seg inn. Richard Grenell med president Steinmeier.

Nestleder for Fridemokratene, Wolfgang Kubicki, ber utenriksminister Heiko Maas (SPD) om å utvise den amerikanske ambassadøren Richard Grenell, fordi han blander seg i indre tyske anliggende.

En amerikansk diplomat som oppfører seg som en høykommissær for en okkupasjonsmakt må erfare at det er grenser for vår toleranse, sa Kubicki.

«Wer sich als US-Diplomat wie ein Hochkommissar einer Besatzungsmacht aufführt, der muss lernen, dass unsere Toleranz auch Grenzen kennt.»

Man må si det er frisk tale med tanke på hva USA befridde Tyskland for.

For at det ikke skulle være tvil om den historiske referansen, la han til:

-Mannen oppfører seg som om De Forente Stater fortsatt var en okkupasjonsmakt her

.„Der Mann benimmt sich, als seien die Vereinigten Staaten hier noch Besatzungsmacht“,

Man kan trygt si det er å tråkke i salaten.

Kubicki mener at Grenell blander seg inn, noe han ikke har noe med.

-Vi er et suverent land og kan ikke tillate at det skapes innetrykk av at utsendinger fra andre land bestemmer innenrikspolitikken.

Wir sind ein souveränes Land und dürfen nicht den Eindruck zulassen, dass die Botschafter anderer Länder hier die Innenpolitik bestimmen.“

Det Kubicki refererer til er kommentarer om at Tyskland ikke oppfyller 2-prosentmålet i NATO, til tross for at Tyskland er Europa økonomiske stormakt.

Et annet stridstema er gassledningen Nordstrøm 2, som Trump har forsøkt å stanse. Grenell har truet med sanksjoner. Ledningen går gjennom Østersjøen direkte fra Russland til Tyskland. Ukraina og Polen ser med uro på at Tyskland og Russland utelukker dem. Det gjør Polen og Ukraina mer sårbare for russisk press.

Kubicki appellerer også til antiamerikanske stemninger i befolkningen.

Hvordan Trumps motstand mot Nordstrøm 2 kan forenes med anklager om at Trump er i lomma på Putin, hører vi ikke noe om, hverken i USA eller Europa.

Grenell står Trump nær og den tyske regjering ville aldri våge å utvise ham.

 

Kubicki fordert Ausweisung von US-Botschafter Grenell