Heiko Maas er god på internettsensur. Han var arkitekten bak de enorme bøtene man risikerer hvis nettet ikke renses for uønskede meninger. I sikkerhetspolitikken har han ingenting til overs for Trump, men gassrørledning fra Russland er OK. Her kommer Maas og hans stab fra et møte med den nye sikkerhetsrådgiver John R. Bolton 23 mai.

Den tyske utenriksminister Heiko Maas sier at hans regjering vil være mot utplassering av atomraketter i Vest-Europa under enhver omstendighet.

USA har sagt opp INF-avtalen fordi russerne ikke respekterer den. Ekspertene er enig i at russerne har brutt avtalen, men de mener likevel ikke at USA bør anse avtalen for oppsagt. INF gjelder mellomdistanseraketter med meget kort responstid.

Det vil være Tyskland som vil være mest truet av en russisk opprustning. Men Maas synes bare å registrere at deres viktigste NATO-allierte er en trussel.

“Under no circumstances should Europe become a stage for a rearmament debate,” the German news agency quoted him as saying in an interview published on Wednesday.

Under den kalde krigen sa man at stater som valgte en slik linje la seg åpen for utpressing,

Russland testskjøt onsdag et nytt supersonisk våpen som går 20 ganger lydens hastighet og ifølge russerne er umulig å skyte ned.

Sosialdemokratene har i stigende grad lagt seg på en anti-amerikansk linje. Merkel er ikke stort bedre. Tysk forsvar har forfalt. Hvem skal forsvare Tyskland?

Heiko Maas snakker ikke bare på vegne av SPD. Han tar hele Tyskland til inntekt for sitt syn.

“Stationing of new medium-range missiles would be met with broad resistance in Germany,” he said.

Russland har varslet at de er forberedt på en amerikansk utplassering av mellomdistanseraketter. Det er Maas imot under alle omstendigheter.

Germany’s Maas said: “Nuclear rearmament is most certainly the wrong answer.”

USA har en rekke viseutenriksministre, for å kunne ta seg av delområder av verden. En av dem heter Francis Fannon og han overvåker energipolitikken i Europa. 

Nordstrøm 2

Samtidig går arbeidet med Nordstrøm 2 sin gang: Gassrørledningen gjennom Østersjøen som gjør Tyskland enda mer avhengig av russisk gass. USA legger press på Tyskland for at prosjektet skrinlegges, men svaret er negativt.

A top U.S. energy diplomat has warned that Russia wants to increase leverage over Europe and its grip over Ukraine, using the proposed Nord Stream 2 natural-gas pipeline under the Baltic Sea.

The comments on December 10 by Francis Fannon, the U.S. assistant secretary of state for energy resources, were the latest push by U.S. officials to try and persuade European leaders to block or modify the pipeline deal.

Nord Stream 2 would bring Russian gas directly to Western Europe and bypass the existing networks running through Ukraine.

Når Russland tidligere har straffet Ukraina ved å skru igjen gassen, har Europa også frosset. Nå går gassen utenom og russerne slår to fluer i ett smekk: Europa blir mer avhengig av russisk gass, og Ukraina er helt utlevert til Moskva.

Hvordan tyskerne kan gå inn i en slik allianse med et Russland so viser sterke aggressive tendenser, er vanskelig å forstå. Det stiller kritikken av USA i et merkelig lys. Tyak industri ønsker en allianse østover. Det skaper spenninger i forhold til Polen som igjen frykter å komme mellom barken og veden.

Leaders of some of the largest industries in Germany and elsewhere have backed the pipeline as a way to diversify gas supplies.

Germany’s foreign minister has said Berlin will not withdraw its political support for it and Chancellor Angela Merkel has said she secured a pledge from Russian President Vladimir Putin allowing gas shipments across Ukraine’s territory.

The project, however, has been opposed both by President Donald Trump, and his predecessor, Barack Obama, as a tool for Russia to consolidate sway over Europe.

«Russia seeks to increase its leverage of the West while severing Ukraine from Europe,» Fannon said according to a transcript of the conference call.

Å anføre russiske løfter om ikke å bruke gass politisk, er på grensen til det latterlige når mannen med kontroll over krana heter Vladimir Putin.

Nordstrøm 2 får store sikkerhetspolitiske og økonomiske konsekvenser. Det kan bidra til at USA flytter sine militære styrker ut av Tyskland og til Polen.

U.S. Diplomat Warns Russia Will Use Gas Pipeline To Tighten Grip On Europe