Kommentar

Russland leker med Norge, og i Norge later vi som om vi ikke forstår. Forbudet mot import av norsk fisk er klar tale. Den vitenskapelige begrunnelsen er tøv.

Hvis Norge hadde våget å trekke lærdom av andres erfaringer, ville vi blitt litt klokere. Energi er et relevant område. Overfor sine gamle vasallstater bruker Kreml Gazprom for alt det er verdt. I seg selv meget tankevekkende for Norge. Den hardest nøtta er Ukraina.

Gazprom har varslet at det til neste år vil øke prisen på gass fra 50 dollar til kanskje så mye som 225 dollar per 1.000 kubikkmeter gass.

Energi er blitt Kremls sterkeste våpen, og det brukes for hva det er verdt. Gasspresset er takk for sist for at Kremls mann tapte valget, og at Ukraina vender seg vestover. Ukraina er tapt som lojal alliert, og må betale prisen. Bokstavelig talt.

Problemet er bare at Ukraina har maktmidler til å slå tilbake. Et ukrainsk selskap eier den livsviktige rørledningen som forsyner Europa med russisk gass. Ukraina kan dermed svare med å skru opp transportprisen.

Mottrekk

Russlands mottrekk er avtalen med Tyskland om å bygge en rørledning under Østersjøen, som går utenom både Ukraina og Polen.

This dependence on Ukraine explains why Gazprom, with financial support from Germany, decided to build a pipeline under the Baltic Sea that would allow Gazprom direct access to its West European markets. But since the North European Pipeline will not be completed until 2010, and even then will not be able to accommodate all of Europe’s natural gas needs, Russia will only have diminished its reliance on Ukraine, not ended it.
As Ukraine digs in its heels, Gazprom has appealed for support from European Union countries, particularly Germany, its largest market.

Denne maktpolitiske siden ved rørledningen har vært lite konkretisert. Men i tidligere sovjetstater leste man budskapet med en gang. At det er eks-kansler Gerhard Schröder som står i spissen for prosjektet og sørget for å lose det gjennom regjeringen før maktskiftet, sier sitt. Schröders taushet om Tsjetsjenia er ikke noe enkeltstående tilfelle. Hans samarbeid med Putins regime ligner på en allianse. Termen «akse» var ikke tatt ut av lufta.

Norge kunne lett bli et haleheng til en slik allianse. Maktskiftet i Berlin gjør et båndene er løsnet. Men om rørledningen kan reverseres gjenstår å se.

Det illevarslende er at Norge systematisk lukker øynene for mafia-metodene til Kreml. Det lover ikke godt for et samarbeid i nord.

Omstendighetene rundt «Elektron»-episoden, og nå lakseimportforbudet basert på fabrikerte bevis, er klare signaler om hva vi har i vente. Den som lar seg lure gir russerne et psykologisk overtak.

News Analysis: A Russia-Ukraine game of chicken