Kommentar

Energi og politikk er sammenvevd som aldri før. Det er bare i Norge det i liten grad trekkes frem, til tross for to norske korrupsjonsskandaler med Iran. Illustrerende nok.

Vladimir Putin kommer til Berlin torsdag, og skal undertegne avtalen om å bygge en gassrørledning fra St. Petersburg gjennom Østersjøen direkte til Greiswald i Tyskland. Gazprom skal ha 51 prosent, og to tyske selskap Ruhrgas (eid av E.ON) og BASF-datterselskapet Wintershall 24,5 % hver, meldte tyske medier igår.

Kritikere hevder at Georg Schröder bygger ledningen for å sementere politiske bånd til Moskva, og at disse er for tette. Angela Merkel har signalisert at hun vil løsne på båndene, men om det kan reversere gassledningen er uvisst.

I Polen er man bekymret over at ledningen går utenom Polen. Man føler at avgjørelser tas over hodet på polakkene. Et gammelt fenomen. Russland har ingen varme følelser fra Polen. Både president Kwasniewski og statsminister Marek Belka uttrykker bekymring:

«This certainly is not a success for Poland,» Kwasniewski said, but noted the German side still had some doubts concerning the high cost of the project.
Kwasniewski also speculated the pipeline plan could be abandoned by Germany should the Christian Democratic candidate Angela Merkel emerge as the countrys new chancellor following Germanys September 18 parliamentary election.
Instead of the Baltic pipeline, Poland wants a new east-west natural gas link to run across its territory, similar to the existing Yamal line.
Polands Prime Minister Marek Belka on Wednesday also expressed disappointment that Poland had not been able to convince neighbour and E.U. partner Germany the Baltic pipeline would be «harmful.»
But Belka also noted the European Union could not «forbid German companies to sign such a contract».(reuters)

Et ankepunkt mot en ny ledning over land er at det allerede lekker og tappes gass fra den eksisterende ledningen som går gjennom Ukraina og Hviterussland. De såkalte Yamal-ledningen.

Alle landene blir urolige når en gassledning går utenom dem. Det betyr at de er stengt ute i kulden, og er helt avhengig av den eksisterende rørledningen.

Iran

Et annet stort gassprosjekt er den planlagte ledningen fra Iran gjennom Pakistan til India. India har signalisert at de gjør det av pur nødvendighet. Pakistan er mer enn glad for samarbeidet. Irans nye atomforhandler Larijani er i Pakistan, og sier Iran gjerne vil trekke Pakistan med i forhandlingene. Det lyder ironisk. Pakistans atomlandsfader Abdel Qaader Khan leverte hemmelig atomutstyr til Iran.

Et tredje stort energiprosjekt er som kjent Shtokhman-feltet i Barentshavet. Der Norge mer enn gjerne kaster seg i armene på Putin. Motforestillinger finnes knapt.